ลมหนาวมาแล้วจ้า ... ใครบ้างหนา ที่ต้องเฝ้าระวัง

23 Nov 2023

เสี่ยงทุกคน... สภาพอากาศที่เย็นชื้น ทำให้เชื้อโรคมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน แพร่กระจายได้ง่ายและเร็ว ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อทางระบบหายใจ เช่น โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไวรัสโควิด-19 โรคปอดบวม เป็นต้น บทความให้ความรู้ไขข้อสงสัยโรคที่มาพร้อมกับลมหนาวโดย พญ.พวงรัตน์ ตั้งธิติกุล แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลนวเวช ได้อธิบายสาเหตุ อาการ แนวทางการรักษาของแต่ละโรค สำหรับนำไปสังเกตตนเองและคนรอบข้าง หากมีอาการดังกล่าวจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ลมหนาวมาแล้วจ้า ... ใครบ้างหนา ที่ต้องเฝ้าระวัง
  • โรคไข้หวัด

ไข้ ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ อาการมักดีขึ้นเอง และหายได้เอง ภายใน 1 สัปดาห์
สาเหตุ : เชื้อไวรัส
การรักษา : รับประทานยา รักษาตามอาการ

ไข้สูง ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ ปวดเมื่อยตัว อาการมักรุนแรงและยาวนานกว่าไข้หวัด ในประชากรกลุ่มความเสี่ยงสูง อาจมีอาการรุนแรงและเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม

สาเหตุ : เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

การรักษา : กรณีกลุ่มเสี่ยงต่ำ รับประทานยา รักษาตามอาการ อาจพิจารณาให้ยาต้านไวรัสตามความเหมาะสม

กรณีกลุ่มเสี่ยงสูง (โรคอ้วน BMI > 30 mg/kg2, หญิงตั้งครรภ์หรือหลังคลอดไม่เกิน 14 วัน มีอายุ < 2ขวบ หรือ > 60 ปี, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น หอบหืด ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต เบาหวาน) ควรได้รับการตรวจวินิจฉัย และพิจารณาให้ยาต้านไวรัสเร็วที่สุด ไม่ควรเกิน 48 ชม. หลังจากที่แสดงอาการ

  • โรคไวรัสโควิด-19

 ไข้สูง ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ ปวดเมื่อยตัว

สาเหตุ : เชื้อไวรัสโควิด-19

การรักษา : กรณีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง รับประทานยา รักษาตามอาการ อาจพิจารณาให้ยาต้านไวรัสตามดุลยพินิจของแพทย์

กรณีมีอาการ ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง หรือ มีโรคร่วมสำคัญ หรือ ปอดอักเสบ (Pneumonia) ควรได้รับการตรวจวินิจฉัย และพิจารณาให้ยาต้านไวรัสเร็วที่สุด

ไข้ ไอ หายใจลำบาก หอบเหนื่อย

สาเหตุ : เกิดการติดเชื้อที่ปอด ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังเกิดจากการติดเชื้อ เช่น เชื้อไมโคพลาสมา (Mycoplasma) และเชื้อรา เมื่อปอดติดเชื้อ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะส่งเม็ดเลือดขาวมาที่เซลล์ปอด และเกิดปฏิกิริยาจากการทำลายเชื้อโรค ทำให้เกิดหนองหรือของเหลวท่วมขังอยู่ภายในถุงลม ปอด ทำให้เกิดอาการไอ หายใจลำบาก และหอบเหนื่อย

การรักษา : ขึ้นกับเชื้อที่ก่อโรค  ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ และรักษาตามความเหมาะสม

โรคที่เสี่ยงโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว...

โรคปอดเรื้อรัง เช่น โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดลมโป่งพอง ช่วงหน้าหนาวจะกระตุ้นให้มีอาการกำเริบ ควรสังเกตอาการ ใช้ยารักษาอย่างต่อเนื่อง และรู้วิธีปฎิบัติตัวเพื่อรักษาอาการเบื้องต้น กรณีอาการไม่ตอบสนองต่อยาบรรเทาอาการ ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ และรักษาตามความเหมาะสม

โรคภูมิแพ้ เกิดอาการคัดจมูก คันตา จาม น้ำมูก ผื่น อาการมักรุนแรงขึ้น หรือมีปัจจัยส่งเสริมจาก ฝุ่น PM 2.5 แนะนำรับประทานยา หรือพ่นยารักษาตามอาการ ร่วมกับหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น

  • ปอดแข็งแรงต้อนรับหน้าหนาว : รัก - หลบ - หลีก
  • รัก - ษาสุขภาพ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ฉีดวัคซีนป้องกัน
  • หลบ - เลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย หรือป้องกันอย่างเหมาะสมเวลาสัมผัสผู้ป่วย ไม่ควรใช้ของร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน
  • หลีก - เลี่ยงสถานที่ที่คนหนาแน่น อากาศไม่ถ่ายเท เช่น โรงภาพยนต์ ศูนย์การค้า

การป้องกัน และดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท จะทำให้หนาวนี้ ผ่านไปอย่างแสนสุข หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม โทร. 02 483 9999 I Line: @navavej

ลมหนาวมาแล้วจ้า ... ใครบ้างหนา ที่ต้องเฝ้าระวัง