ผู้บริหารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีเปิดสถาบัน INFINITY ACADEMY by Kru P'Pao

23 Nov 2023

นายวิศาล สิปิยารักษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมด้วย นางสาวชวรมย์ มังคละคีรี (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขายพื้นที่เช่า 2 นางสาวอรวรรณ จึงประเสริฐศรี (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายร้านค้าสัมพันธ์ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำทีมร้านค้าสัมพันธ์มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวภัทรานิษฐ์ อรรถมานะ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้ง INFINITY ACADEMY by Kru P'Pao เนื่องในโอกาสเปิดสถาบันสอนภาษาอังกฤษและแนะแนวการศึกษา ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 6 โซน C เมื่อเร็ว ๆ นี้

ผู้บริหารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีเปิดสถาบัน INFINITY ACADEMY by Kru P'Pao