มบส.จับมือราชภัฏ 38 แห่ง และภาคีเครือข่าย รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

23 Nov 2023

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีพิธีเปิดโครงการรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่ นักศึกษาและบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ "สร้าง เสริม สุข" มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ ณ บริเวณถนนหน้าอาคาร 1 มบส. นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยภาคีเครือข่าย 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินกิจกรรมพร้อมกันผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งตนพร้อมด้วย รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยสร้างสุข มบส. ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามบส. เข้าร่วม รวมทั้งได้ปล่อยแถวขบวนขับขี่ปลอดภัย ออกรณรงค์ให้ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างมีวินัยจราจร และสวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

มบส.จับมือราชภัฏ 38 แห่ง และภาคีเครือข่าย รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่นักศึกษาและบุคลากร

ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อไปว่า การรวมภาคีเครือข่ายทั้ง 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อแสดงความพร้อมในการร่วม "สร้าง เสริม สุข" ในการเป็น Happy University เพื่อการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อให้ตระหนักเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนภายในมหาวิทยาลัยในการใช้รถอย่างปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมมอบหมวกกันน็อค จำนวน 50 ใบ ให้แก่นักศึกษา บุคลากรและ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

มบส.จับมือราชภัฏ 38 แห่ง และภาคีเครือข่าย รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่นักศึกษาและบุคลากร