รับมอบงานออกแบบการจัดแสดงวังสวนบ้านแก้วจากมิวเซียมสยาม

22 Nov 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยสำนักศิลปวัฒนธรรม รับมอบงานออกแบบแนวคิดการจัดแสดงวังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี ต่อยอดสร้างคุณค่าการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

รับมอบงานออกแบบการจัดแสดงวังสวนบ้านแก้วจากมิวเซียมสยาม

ที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียนันท์ สิงธิจินดาร์ รองอธิบการบดีด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วารินทร์ สุภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน และคณะทำงานของมหาวิทยาลัย รับมอบงานออกแบบแนวคิดการจัดแสดงวังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี ต่อยอดสร้างคุณค่าการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) โดยคุณราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เป็นผู้ส่งมอบ นอกจากนี้ยังได้นำคณะกรรมการพัฒนาการจัดแสดงวังสวนบ้านแก้ว ชม VTR งานออกแบบแนวคิดการจัดแสดงวังสวนบ้านแก้ว พร้อมเข้าชมนิทรรศการถอดรหัสไทย และนิทรรศการ Fast Fashion ช็อปล้างโลก ณ มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย ในส่วนของงานออกแบบแนวคิดการจัดแสดงวังสวนบ้านแก้ว จันทบุรีนั้น ทางสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนจะนำไปทำแผนเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปี 2567 * ภาพบางส่วนจาก พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) *

รับมอบงานออกแบบการจัดแสดงวังสวนบ้านแก้วจากมิวเซียมสยาม