ภาพข่าวโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย

22 Nov 2023

ฝึกอบรม : พล.ต.ต.สันติ์นที ประยูรรัตน์ (ที่4จากซ้าย) เป็นประธานโครงการการสัมมนาฝึกอบรมผู้ตรวจราชการด้านจราจร โครงการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย โดยผู้ตรวจราชการงานจราจร จเรตำรวจ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีนายนนท์ ภูปรัสสานนทน์, นางก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ร่วมงาน ณ ห้องซีดีซีบอลรูม ชั้น ๒ อาคาร E โครงการ Crystal Design Center (CDC) กรุงเทพฯ

ภาพข่าวโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย

ลำดับภาพจากซ้าย

 1. นายคมกฤช แสงเฟื่อง รีไรเตอร์ข่าวหน้า 1 กองบรรณาธิการ นสพ.ไทยรัฐ
 2. นายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
 3. นายอานนท์ ภูปรัสสานนทน์ Road Transport Safety Training Manager
  โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ บจก.เฮสซีจีสกิลส์ดีเวลลอปเม้นท์
 4. พล.ต.ต.สันติ์นที ประยูรรัตน์ ประธานโครงการ
 5. นางก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 6. พ.ต.ท.ศิริพล บุญหนุน รอง ผกก.ฝสต.1 กต.2 จต.
 7. พ.ต.ท.ทรงเวทย์ ศรีธรรม รอง ผกก.ฝสต.1 กต.3 จต.