กทม.กำชับ กฟน.ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟใต้ดินป้องกันอุบัติเหตุผู้ใช้รถใช้ถนน

21 Nov 2023

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างโครงการบ่อท่อร้อยสายในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า สนย.ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย การก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยเฉพาะการคำนวณคาน เพื่อรองรับน้ำหนักรถบรรทุกวิ่งผ่าน เบื้องต้น กฟน.ชี้แจงว่า ได้ออกแบบคานตามมาตรฐาน AASHTO ทั้งนี้ จากเหตุการณ์คานเหล็กปิดฝาท่อบนถนนสุขุมวิท 64/1 ที่ตกลงไป ปรากฏว่า น้ำหนักรวมทั้งหมดของรถบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ช่วงที่มีการถ่ายดินจากรถบรรทุกมีดินตกลงบ่อพักจำนวนมาก คาดว่า หากไม่มีตกหล่น น้ำหนักรวมทั้งหมดจะมากกว่าที่ชั่งได้ แต่ไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้ โดยรถบรรทุกน้ำหนักเกินจะวิ่งผ่านบ่อพักชั่วคราวแห่งนี้เป็นประจำ ส่งผลให้เกิดความล้าจากการรับน้ำหนักและเกิดการวิบัติได้ในที่สุด

กทม.กำชับ กฟน.ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟใต้ดินป้องกันอุบัติเหตุผู้ใช้รถใช้ถนน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรไปมา สนย.ได้แจ้ง กฟน.แก้ไขคาน โดยให้เสริมคานเหล็กประกบเป็นคานคู่ เพื่อให้รับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้น พร้อมทั้งสำรวจบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และทำรายงานการตรวจสอบทุกบ่อ หากมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงให้ดำเนินการแก้ไขตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนน