CONGRATULATIONS! DEK เก่ง สาขาธุรกิจการบิน CoTH SPU ที่ได้ร่วมทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ ในงาน "โครงการแฟชั่นผ้าไทย เพื่อความยั่งยืน Sustainable Fashion"

21 Nov 2023

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่ง นางสาวนีน่า คอพแลนด์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้ทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ และดูแลแขกผู้มีเกียรติระดับสูง ในงาน "โครงการแฟชั่นผ้าไทย เพื่อความยั่งยืน Sustainable Fashion" ณ ESCAP Hall ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) ประจำประเทศไทย โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย คุณกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงาน UN ประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมงานหุ้นส่วนการพัฒนา ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

CONGRATULATIONS! DEK เก่ง สาขาธุรกิจการบิน CoTH SPU ที่ได้ร่วมทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ ในงาน "โครงการแฟชั่นผ้าไทย เพื่อความยั่งยืน Sustainable Fashion"

CONGRATULATIONS! DEK เก่ง สาขาธุรกิจการบิน CoTH SPU ที่ได้ร่วมทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ ในงาน "โครงการแฟชั่นผ้าไทย เพื่อความยั่งยืน Sustainable Fashion"