กทม.เตรียมพร้อมมาตรการเชิงรุกลดผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาฝุ่น PM2.5

06 Nov 2023

นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือน พ.ย.66 ว่า สนพ.ได้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาล (รพ.) ในสังกัด กทม.รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและให้คำแนะนำการป้องกันดูแลสุขภาพในช่วงฝุ่นหนาแน่น สำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผู้ที่ทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรเลี่ยงพื้นที่ฝุ่นสูง หรือลดระยะเวลาออกนอกอาคารให้น้อยที่สุด หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และงดทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง รวมทั้งปิดประตูหน้าต่างให้สนิท หรืออยู่ในห้องปลอดฝุ่นและสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นแดง หรือมีอาการผิดปกติทางร่างกายอื่น ๆ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที หรือพบแพทย์ผ่าน Telemedicine แอปพลิเคชัน "หมอ กทม." เพื่อตรวจวินิจฉัยอาการได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถปรึกษาเรื่องสุขภาพ โทร.1646 สายด่วนสุขภาพ สนพ.ให้บริการตลอด 24 ชม.

กทม.เตรียมพร้อมมาตรการเชิงรุกลดผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาฝุ่น PM2.5

นอกจากนั้น สนพ.ได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ สำนักงานเขต สถานีตำรวจนครบาล โรงเรียน ให้ความรู้ ข้อแนะนำแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจะเน้นการเข้าถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กลุ่มเปราะบางในช่วงที่มีค่าฝุ่นสูง และรายงานสถิติผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยยามจำเป็น หากมีการรายงานค่าฝุ่นในพื้นที่ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะเดียวกันได้จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและเตรียมพร้อมรองรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีฝุ่น PM2.5 เกิน 75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และโรงพยาบาลในสังกัด กทม.เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ ได้แก่ รพ.กลาง โทร.02 220 8000 รพ.ตากสิน โทร.02 437 0123 รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โทร.02 289 7225 รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.02 429 3576 รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ โทร.02 543 2090 หรือ 084 215 3278 รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร.02 326 9995 รพ.ราชพิพัฒน์ โทร.063 324 11216 หรือโทร. 099 170 5879 และ รพ.สิรินธร โทร.02 328 6901 เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชนและให้บริการตรวจรักษาลดความรุนแรงของอาการที่เกิดจากฝุ่น PM2.5

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวว่า สนอ.ได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น โดยเตรียมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ค่าปริมาณฝุ่นเป็นประจำทุกวันในศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 69 แห่ง ให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการป้องกันฝุ่น PM2.5 และสอนการเข้าถึงแอปพลิเคชัน Air Bkk เพื่อติดตามค่าฝุ่นในพื้นที่

พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพ การลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและการป้องกันตนเองเมื่อปริมาณฝุ่น PM2.5 มีค่าสูงขึ้น กรณีค่าฝุ่นสูงเกินค่าปกติ แนะนำลดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไตเสื่อม โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โดยศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.จะจัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ให้และเตรียมความพร้อมยาเวชภัณฑ์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยจากฝุ่นเบื้องต้น หรือส่งต่อคลินิกมลพิษในโรงพยาบาล กทม.ต่อไป ทั้งนี้ สนอ.อยู่ระหว่างจัดหาหน้ากากอนามัย โดยจะส่งผ่านไปให้สำนักงานเขต 50 เขต และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 69 แห่ง มอบให้ผู้สูงอายุ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องสัมผัสกับฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในช่วงที่ค่าฝุ่น PM2.5 มีค่าสูงขึ้นในเดือน พ.ย.66 ถึงเดือน เม.ย.67 คาดว่าจะสามารถแจกจ่ายได้ในช่วงต้นเดือน ธ.ค.66

กทม.เตรียมพร้อมมาตรการเชิงรุกลดผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาฝุ่น PM2.5
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit