โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะเรื่อง นิพพานในอารมณ์

06 Nov 2023

โครงการธรรมะโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้นิมนต์พระราชญาณกวี (ขวา)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก  บรรยายธรรมะเรื่อง นิพพานในอารมณ์ เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลฯ และผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง ระลึกถึงคุณของพระนิพพาน การมีสภาพเป็นสันติสุข สงบจากกิเลสทั้งหลาย และหมดสิ้นจากความทุกข์ทั้งปวงโดยมี นายสุธี เกตุศิริ  (แถวหน้า : ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการเข้าร่วมในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะเรื่อง นิพพานในอารมณ์