GPSC โชว์ความสำเร็จการลงทุนพอร์ตพลังงานสีเขียว ผ่าน Avaada Energy ชนะประมูลติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม เพิ่ม 1.4 GW ที่อินเดีย

08 Nov 2023

GPSC ประกาศความสำเร็จในปี 2566 อีกครั้งของ Avaada Energy ชนะประมูลโครงการโซลาร์ กำลังการผลิต 1.4 GW ดันกำลังการผลิตในประเทศอินเดียเพิ่มต่อเนื่อง สร้างปัจจัยบวกให้ GPSC ก้าวเข้าใกล้เป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานสะอาดมากกว่า 50% ในปี 2573

GPSC โชว์ความสำเร็จการลงทุนพอร์ตพลังงานสีเขียว ผ่าน Avaada Energy ชนะประมูลติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม เพิ่ม 1.4 GW ที่อินเดีย

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัท อวาด้า เอนเนอร์ยี่ ไพรเวท จำกัด (Avaada Energy Private Limited) หรือ Avaada Energy ในกลุ่มอวาด้า (Avaada Group) ผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนชั้นนำในประเทศอินเดีย ซึ่ง GPSC ถือหุ้นในสัดส่วน 42.93% ผ่านบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GRSC) ได้ชนะการประมูลโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 1.4 GW (กิกะวัตต์) ที่มีรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ซึ่งทำให้ปัจจุบัน กำลังการผลิตรวมของ Avaada Energy เพิ่มสูงขึ้นไปอยู่ที่ 8.76 GW จากความสามารถและความพร้อมในการขยายกำลังการผลิต ทำให้ปีนี้เป็นปีแห่งการเติบโตที่สำคัญของพอร์ตการลงทุนพลังงานสีเขียวของกลุ่มอวาด้า และ GPSC

"จากความสำเร็จในการประมูลโครงการโซล่าร์อย่างต่อเนื่องของ Avaada Energy ตอกย้ำถึงศักยภาพของกลุ่มอวาด้า และ GPSC ที่ร่วมกันเดินหน้าแสวงหาโอกาสในการขยายกำลังการผลิต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการพลังงานหมุนเวียนในประเทศอินเดียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ พร้อมกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมายของ GPSC ในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ให้มากกว่า 50% ภายในปี 2573 ซึ่งตลาดพลังงานในอินเดีย มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลอินเดียต้องการเปลี่ยนมาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น ด้วยเป้าหมายในทิศทางเดียวกันที่จะเดินหน้าไปสู่สังคมสีเขียว พัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" นายวรวัฒน์กล่าว

การเปิดประมูลในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย NHPC Limited หรือ NHPC องค์กรภาครัฐ ผู้ประกอบธุรกิจไฟฟ้าในประเทศอินเดีย เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและจำนวนประชากรที่สูงขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลอินเดียส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพลังงานสะอาดในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เพื่อเดินหน้าสู่นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน ทำให้ NHPC ได้เปิดให้ภาคเอกชนเข้าร่วมประมูล ตั้งแต่มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา และ Avaada Energy ได้รับชัยชนะจำนวนราว 1 ใน 3 ของขนาดกำลังการผลิตรวมที่เปิดประมูล โดยผ่านการคัดเลือกจากการเสนอราคาในรูปแบบ e-Reverse Auction ซึ่งจะมีการลงนามซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA ที่มีอายุสัญญารับซื้อเป็นเวลา 25 ปี โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายใน 24 เดือน คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 2,500 ล้านหน่วยต่อปี สามารถจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมภาคครัวเรือน ประมาณ 1.8 ล้านครัวเรือนด้วยพลังงานสะอาด และยังมีส่วนสำคัญต่อการลดการปล่อย CO2 สู่ชั้นบรรยากาศเทียบเท่า กว่า 2.3 ล้านตันต่อปี โดยความสำเร็จในการประมูลครั้งนี้ จะเป็นการสร้างการเติบโตของรายได้จากลูกค้าที่มีความมั่นคงให้ Avaada Energy ในการต่อยอดการขยายธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายสายส่งระหว่างรัฐภายในประเทศอินเดีย หรือ Interstate Transmission System (ISTS) เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงพลังงานสะอาดในพื้นที่ภายในประเทศอย่างทั่วถึง

GPSC โชว์ความสำเร็จการลงทุนพอร์ตพลังงานสีเขียว ผ่าน Avaada Energy ชนะประมูลติดตั้งโซลาร์ฟาร์ม เพิ่ม 1.4 GW ที่อินเดีย