เฟดเอ็กซ์เผย รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจ ของการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

08 Nov 2023

การดำเนินธุรกิจของเฟดเอ็กซ์ส่งผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจสุทธิทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (AMEA) ด้วยอัตราการเติบโตของการจ้างงานเพื่อหนุนระบบห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มขึ้นถึง 19% ในปี 2566

เฟดเอ็กซ์เผย รายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจ ของการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (หรือมีชื่อในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กว่า FDX) เผยรายงานผลกระทบทางเศรษฐกิจประจำปี จากการวิเคราะห์เครือข่ายทั่วโลกและบทบาทในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของบริษัทฯ ในช่วงปีงบประมาณ 2566[ ปีงบประมาณ 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566] ซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัทที่ปรึกษา Dun & Bradstreet (NYSE: DNB) ผู้ให้บริการชั้นนำในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกที่ เฟดเอ็กซ์ สร้างต่อบุคคลและชุมชนทั่วโลก หรือที่เรียกว่า 'เฟดเอ็กซ์ เอฟเฟ็ค (FedEx Effect)'

"เฟดเอ็กซ์ ได้ช่วยกำหนดทิศทางของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยพัฒนากลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา ผ่านการเปลี่ยนโฉมกระบวนการการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ และแนวคิดใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา" นายราช สุบรามาเนียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เผย "รายงานนี้ ตอกย้ำถึงการที่เราเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของเราในการสร้างผลกระทบเชิงบวกเพื่อตอบแทนต่อชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน"

รายงานฉบับนี้ เผยให้เห็นว่า ในปีงบประมาณ 2566 แม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจ เฟดเอ็กซ์ ได้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2.8 ล้านล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงเครือข่ายที่ครอบคลุมมากขึ้นของ เฟดเอ็กซ์ และความพยายามในการพัฒนาบริการที่ทันสมัยพร้อมด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้าธุรกิจทุกประเภทสามารถเชื่อมต่อถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และมีระบบปฏิบัติการที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (AMEA)

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ให้บริการในกว่า 100 ประเทศทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (AMEA) จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า ในปีงบประมาณ 2566 ด้วยเครือข่ายที่กว้างขวางของ เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ทำให้บริษัทฯ มีส่วนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สำหรับภาคการขนส่ง การจัดเก็บสินค้า และภาคการสื่อสารของภูมิภาค AMEA[ ตามข้อตกลงของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)] นับเป็น 0.3% ของผลผลิตทางเศรษฐกิจสุทธิทั้งหมด ในส่วนภาพรวมเศรษฐกิจทั่วทุกภาคธุรกิจของภูมิภาค AMEA เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจ นับเป็น 0.02% ของผลผลิตทางเศรษฐกิจสุทธิทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2565 คิดเป็นมูลค่ากว่า 44 ล้านล้านดอลลาร์ หรือ 1.5 พันล้านล้านบาท

การดำเนินงานของ เฟดเอ็กซ์ ในปีงบประมาณ 2566 ยังสร้างผลกระทบเชิงบวกทางอ้อมต่อเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคนี้ เป็นมูลค่าถึง 2.7 พันล้านดอลลาร์ (9.6 หมื่นล้านบาท) นอกจากนี้ เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ยังมีส่วนในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาค AMEA อย่างภาคการผลิต โดยสร้างมูลค่าทางอ้อมคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (3.5 หมื่นล้านบาท) จากมูลค่าทั้งหมดในภาคการผลิตกว่า 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ[ ตามข้อตกลงของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)] (323 ล้านล้านบาท) โดยการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทางอ้อมของ เฟดเอ็กซ์ จากการสนับสนุนในด้านการขนส่ง การจัดเก็บสินค้า และการสื่อสาร[ ตามข้อตกลงของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD)] คิดเป็นมูลค่าโดยรวมประมาณ 772 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2.7 หมื่นล้านบาท)

"ภูมิภาค AMEA มีความโดดเด่นในระดับเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง เฟดเอ็กซ์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดการเติบโต ด้วยการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกและเครือข่ายที่แข็งแกร่งของเรา เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างงานที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจในวงกว้างทั้งทางตรงและทางอ้อม และเราจะไม่ละความพยายามที่จะสานต่อความมุ่งมั่นนี้ในอนาคต" นางสาวคาวอล พรีท ประธานบริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กล่าว "เฟดเอ็กซ์ ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก และตั้งใจที่จะสร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเวทีการค้าในระดับโลกได้ เราเชื่อว่า การสร้างอนาคตที่เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น จะช่วยให้ทีมงาน เฟดเอ็กซ์ ลูกค้า คู่ค้า และสังคมของเรา สามารถสร้าง เฟดเอ็กซ์ เอฟเฟ็ค หรือ ผลกระทบเชิงบวกนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญในภูมิภาค"

การสร้างแรงกระเพื่อมในวงกว้าง

ข้อมูลจากรายงานแสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ 2566 เฟดเอ็กซ์ได้บริจาคเงิน 58.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2 พันล้านบาท ให้กับองค์กรการกุศลและองค์กรไม่แสวงหากำไรในชุมชนท้องถิ่นและชุมชนที่สมาชิกในทีมอาศัยและทำงานอยู่ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงโครงการด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา การสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการสำหรับเยาวชน และโครงการริเริ่มด้านการดูแลสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟฟริกา (AMEA) ในเดือนเมษายน ปี 2566 ทีมงานอาสาสมัครจาก เฟดเอ็กซ์ และครอบครัวกว่า 1,000 คน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 50 Days of Caring ของบริษัทฯผ่านกิจกรรมอาสาช่วยเหลือสังคมในหลากหลายด้าน ทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า การเก็บขยะริมชายหาดหรือในสวนสาธารณะ การจัดกิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน เช่น งานสัมมนาเรื่อง การใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การแยกขยะ การรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และการจัดการการขนส่งอย่างยั่งยืน

เฟดเอ็กซ์ มุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อโลกอย่างมีความรับผิดชอบ ในการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับการดำเนินงานที่สร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2583 และเพิ่มการลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร

เฟดเอ็กซ์ ได้ฉลองวาระครอบรอบ 50 ปี ไปเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเครือข่ายการขนส่งที่ครอบคลุมที่สุดในโลก ในกว่า 220 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก เฟดเอ็กซ์ มีการสร้างงานให้แก่พลเมืองทั่วโลกกว่า 500,000 คน มีคลังสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ กว่า 5,000 แห่ง ที่ใช้ในการลำเรียงและจัดส่งพัสดุกว่า 14.5 ล้านชิ้นต่อวัน