วินโนหนี้ จัดตั้งบริษัทร่วมทุน กับ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เปิดตัวธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ตอกย้ำความเป็นผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์ม Battery as a Service (BaaS) สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

07 Nov 2023

บริษัท วินโนหนี้ จำกัด (Winnonie) บริษัทสตาร์ทอัพในกลุ่มบริษัทบางจาก และบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุ๊ปฯ) ลงนามสัญญาร่วมทุน เพื่อจัดตั้ง บริษัท สมาร์ท อีวี ไบค์ จำกัด (Smart EV Bike) ในสัดส่วนการลงทุนโดย วินโนหนี้ 33.3% และ บีทีเอส กรุ๊ปฯ 66.7% เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซค์) ในบริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ทั้งนี้ การร่วมลงทุนกับ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นการร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่แข็งแกร่ง สำหรับการขยายเครือข่ายสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ของวินโนหนี้ ให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีแผนติดตั้งสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามแนวรถไฟฟ้าเริ่มจากสายสีเขียว ซึ่งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัทร่วมทุนนี้จะใช้บริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ผ่านเครือข่ายสถานีฯ ของวินโนหนี้ รวมถึงบริการหลังการขายอื่น ๆ เช่น การดูแลซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Call Center ฯลฯ

ก้าวสำคัญต่อไปของวินโนหนี้ คือ การระดมทุน Series B เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์ม Battery as a Service (BaaS) สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมขยายสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด ส่งเสริมการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ และสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านประสบการณ์การขับที่วินโนหนี้ที่ "ดีต่อเราและต่อโลก"