เสริมความรู้และประสบการณ์ ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา กับบริษัทเครือสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ของ DEK SODA SPU

07 Nov 2023

คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมสำหรับการออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษากับ บริษัทเครือสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ของนักศึกษารายวิชา DESIGN TRENDS กับการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "โอกาสของนักศึกษาในวิชาชีพสถาปัตยกรรม และ แนวทางการรับนักศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา" โดยวิทยากรผู้ทรง คุณวุฒิ คุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้พร้อมแชร์ประสบการณ์แก่นักศึกษา ณ ที่ทำการคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร d space เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

เสริมความรู้และประสบการณ์ ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา กับบริษัทเครือสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ของ DEK SODA SPU

เสริมความรู้และประสบการณ์ ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา กับบริษัทเครือสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ของ DEK SODA SPU