ดีป้า นำทัพผู้ประกอบการเกมไทยลัดฟ้าร่วมงาน Gamescom Asia 2023 มุ่งสร้างการรับรู้ ความเชื่อมั่น พร้อมเจรจาธุรกิจกับคนในอุตฯ เกมระดับสากล พร้อมสร้างมูลค่าจากการเจรจาทางธุรกิจในงานได้มากกว่า 1,300 ล้านบาท

07 Nov 2023

ดีป้า ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนนำคณะผู้ประกอบการเกมไทยร่วมจัดแสดงผลงานผ่านกิจกรรม Business Day (B2B) ในงาน Gamescom Asia 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์ งานเกมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำจุดยืนด้านการยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย สอดรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ Soft Power เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมผลักดันศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับเทียบเคียงกับผู้ประกอบการในระดับสากล เผยสร้างมูลค่าจากการเจรจาทางธุรกิจจากกิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 1,300 ล้านบาท

ดีป้า นำทัพผู้ประกอบการเกมไทยลัดฟ้าร่วมงาน Gamescom Asia 2023 มุ่งสร้างการรับรู้ ความเชื่อมั่น พร้อมเจรจาธุรกิจกับคนในอุตฯ เกมระดับสากล พร้อมสร้างมูลค่าจากการเจรจาทางธุรกิจในงานได้มากกว่า 1,300 ล้านบาท

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเกมไทยปี 2565 มีมูลค่า 34,556 ล้านบาท และขยายตัวสูงถึง 12% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2561 - 2565) แต่อย่างไรก็ตาม มูลค่าการนำเข้าเกมจากต่างประเทศ ทั้งบนแพลตฟอร์ม PC และ Mobile กลับมีสัดส่วนสูงถึง 97% ของมูลค่ารวมอุตสาหกรรม ซึ่งสูงกว่ามูลค่าการส่งออกเพื่อการบริโภค ด้วยเหตุนี้ ดีป้า จึงได้บูรณาการการทำงานกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างการรับรู้ พร้อมเปิดพื้นที่สำหรับการเผยแพร่ผลงานเกมจากฝีมือคนไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกของประเทศ รวมถึงสร้างสรรค์โอกาสทางการค้า การเจรจาต่อยอดธุรกิจ และการเข้าร่วมงานเกมระดับโลก

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ดีป้า ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์ สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) นำเครือข่ายผู้ประกอบการเกมไทย จำนวน 10 ทีม ประกอบด้วย Bugblio Studio, Debuz, FairPlay Studios, Nanuq, REDSENSATIONGAMES, Revolution Industry, The Monk Games, Vonder Games, WBB Studio และ Yggdrazil Group ในนาม 'Thailand Pavilion' เข้าร่วมกิจกรรม Business Day (B2B) ในงาน Gamescom Asia 2023 ประเทศสิงคโปร์ งานเกมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม โดยเป็นงานที่รวบรวมคนในวงการเกมหลากหลายสัญชาติ ทั้งสเปน เนเธอแลนด์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน ฯลฯ เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน เจรจาธุรกิจ เสวนา และ Pitching ซึ่งปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 34,000 ราย มีผู้ประกอบการร่วมออกบูธจัดแสดงผลงาน 136 รายจาก 67 ประเทศทั่วโลก

ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า กิจกรรม Business Day (B2B) ในงาน Gamescom Asia 2023 ถือเป็น Trade Event ครั้งแรกของ ดีป้า ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของผู้ประกอบการเกมไทยในการสร้างการรับรู้ในผลงานให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นและเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การเจรจาจับคู่ธุรกิจ ร่วมลงทุน ขายผลงาน ตลอดจนรับจ้างผลิต ซึ่งนับเป็นหนึ่งช่องทางสำคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลงานเกมไทยและเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ โดย Thailand Pavilion ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการและคนในอุตสาหกรรมเกม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน นักพัฒนาเกม ผู้จัดจำหน่ายวิดีโอเกม และสื่อมวลชน ซึ่ง Thailand Pavilion สามารถสร้างมูลค่าจากการเจรจาทางธุรกิจจากกิจกรรม Business Day (B2B) ในงาน Gamescom Asia 2023 ได้ไม่ต่ำกว่า 1,300 ล้านบาท

"การนำผู้ประกอบการเกมไทยเข้าร่วมกิจกรรม Business Day (B2B) ในงาน Gamescom Asia 2023 ถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนด้านการยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย สอดรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ Soft Power เป็นวาระแห่งชาติ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นการผลักดันศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับเทียบเคียงกับผู้ประกอบการในระดับสากล" ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ทั้งนี้ ดีป้า ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมไทยอีกมากมายผ่านโครงการสำคัญอย่าง depa Game Showcase ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและความเคลื่อนไหวได้ที่ https://depa.or.th/th/game-showcase/all

ดีป้า นำทัพผู้ประกอบการเกมไทยลัดฟ้าร่วมงาน Gamescom Asia 2023 มุ่งสร้างการรับรู้ ความเชื่อมั่น พร้อมเจรจาธุรกิจกับคนในอุตฯ เกมระดับสากล พร้อมสร้างมูลค่าจากการเจรจาทางธุรกิจในงานได้มากกว่า 1,300 ล้านบาท