เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยิ้มรับ 2 รางวัลความสำเร็จจาก EUROMONEY คว้ารางวัล "ผู้พัฒนาอสังหาฯ ชั้นนำยอดเยี่ยม " และ "ผู้พัฒนาอสังหาฯ เพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ยอดเยี่ยม"

09 Nov 2023

บริษัท เฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "FPT" ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ประกาศความสำเร็จล่าสุดด้วยการคว้า 2 รางวัลจาก EUROMONEY สื่อสิ่งพิมพ์ด้านการเงินระดับโลกจาก สหราชอาณาจักรในสาขา "ผู้พัฒนาอสังหาฯ ชั้นนำยอดเยี่ยม " (Best Overall Developer - Thailand 2023) และ "ผู้พัฒนาอสังหาฯ เพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ยอดเยี่ยม" (Best Industrial and Logistics Developer - Thailand 2023) ตอกย้ำความเป็นผู้พัฒนาอสังหาฯ ครบวงจรที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านผลประกอบการ การดูแลเรื่องความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยิ้มรับ 2 รางวัลความสำเร็จจาก EUROMONEY คว้ารางวัล "ผู้พัฒนาอสังหาฯ ชั้นนำยอดเยี่ยม " และ "ผู้พัฒนาอสังหาฯ เพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ยอดเยี่ยม"

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country Chief Executive Officer) บริษัท เฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จด้านอสังหาริมทรัพย์ในครั้งนี้ตอกย้ำถึงความชำนาญและประสบการณ์ของ FPT ในการบริหารพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์ครบวงจรครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจได้แก่ อสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ผ่านแนวคิดการยึดความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer-Centric) เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุม โดย FPT พร้อมเดินหน้าสู่การเป็น Real Estate as a Service Brand ด้วยการต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ควบคู่กับการส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศในทุกมิติ"

ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีผ่านทุกผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้แบรนด์เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ให้กับลูกค้าและผู้ใช้บริการมาโดยตลอด ทำให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจาก EUROMONEY ถึง 2 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลผู้พัฒนาอสังหาฯ ชั้นนำยอดเยี่ยม (Best Overall Developer - Thailand 2023) ในฐานะบริษัทผู้พัฒนาอสังหาฯ ที่มีความโดดเด่นในทุกมิติ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากผลการดำเนินงานที่ดี และมีความพร้อมในการขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต ควบคู่กับการดูแลและส่งเสริมด้านความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านบรรษัทภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นรางวัลที่ผ่านการประเมินและได้รับคะแนนโหวตจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่ประกอบธุรกิจและทำงานด้านการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก
  • รางวัลผู้พัฒนาอสังหาฯ เพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ยอดเยี่ยม (Best Industrial and Logistics Developer - Thailand 2023) ที่ยกย่องความเป็นผู้นำที่มีการดำเนินงานเป็นเลิศของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) หรือ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของอาเซียน ซึ่งพิสูจน์ผ่านความสามารถในการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโซลูชันด้านอุตสาหกรรมและ โลจิสติกส์อย่างโรงงานและคลังสินค้าคุณภาพสูงให้เช่า ทั้งแบบสำเร็จรูป (Ready-Built) และแบบสร้างตามความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าและผู้ใช้อาคารในทุกกลุ่มธุรกิจ ผ่านแนวคิด Customer-centric ซึ่งมุ่งยกระดับการทำงานและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร ควบคู่กับการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ในฐานะผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย จะเดินหน้านำความรู้และประสบการณ์จากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกของบริษัทฯ มาสร้างสรรค์พื้นที่ที่ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน พร้อมส่งมอบบริการเหนือระดับ ควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยิ้มรับ 2 รางวัลความสำเร็จจาก EUROMONEY คว้ารางวัล "ผู้พัฒนาอสังหาฯ ชั้นนำยอดเยี่ยม " และ "ผู้พัฒนาอสังหาฯ เพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ยอดเยี่ยม"