บรรเทิง ว่องกุศลกิจ ผู้นำแห่งกลุ่มมิตรผล คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี CEO of The Year 2023

13 Nov 2023

คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี "CEO of the Year 2023" ในสาขา Best CEO in Agricultural Sustainability Achievement หรือ ผู้บริหารองค์กรยอดเยี่ยมด้านการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนในภาคเกษตรอุตสาหกรรม จัดโดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ตอกย้ำความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นและการลงมือทำจริงของกลุ่มมิตรผล เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้ทันสมัยและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีคุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ ผู้นำแห่งกลุ่มมิตรผล คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี CEO of The Year 2023

รางวัล CEO of The Year 2023 นับเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของกลุ่มมิตรผล ภายใต้การบริหารของคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ที่ได้สั่งสมประสบการณ์และเติบโตมากับธุรกิจในภาคเกษตรมากว่า 4 ทศวรรษ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและภาคการเกษตรของไทย นำมาสู่บทบาทสำคัญในการพลิกโฉมจากการทำไร่อ้อยแบบดั้งเดิม สู่การทำไร่อ้อยสมัยใหม่ในชื่อ "มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม" (Mitr Phol ModernFarm) ที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำไร่อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลกำไร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้มีส่วนช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด "เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไร้ค่าให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า หรือ From Waste to Value Creation โดยภาคเกษตรสามารถต่อยอดสู่การผลิตพลังงานสีเขียว (Green Energy) และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based) ที่จะมีส่วนช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกรวน (Climate Change) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่ภาคเกษตรของไทยต่อไป

ทั้งนี้ การจัดงาน Bangkok Post CEO of The Year 2023 ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสร้างการรับรู้ถึงเรื่องราวของผู้บริหารองค์กรไทยที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ท่ามกลางสถานการณ์อันท้าทายในโลกยุคปัจจุบัน รวมถึงมีศักยภาพและความโดดเด่นในด้านวิสัยทัศน์ การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมในสาขาวิชาชีพและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งนอกเหนือจากความสำเร็จในเรื่องการดำเนินธุรกิจแล้ว การพิจารณายังรวมไปถึงการมีส่วนสำคัญในการส่งมอบคุณประโยชน์และสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit