ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น เปิดตัว "IT Expert Services (ITES)" บริการสนับสนุนด้านไอที ส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า

07 May 2024

บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสารสำหรับสำนักงาน เครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ และดิจิทัลโซลูชันด้านธุรกิจแบบครบวงจร ประกาศเปิดตัว 'IT Expert Services (ITES)' บริการสนับสนุนด้านไอทีแบบครบวงจรที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการวางแผน จัดการ และปรับปรุงงานด้านไอที มุ่งเน้นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ยกระดับความมั่นคงและความปลอดภัยด้านไอที และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ

ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น เปิดตัว "IT Expert Services (ITES)" บริการสนับสนุนด้านไอที ส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า

IT Expert Services (ITES) ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในด้านการจัดการเทคโนโลยีขององค์กร พร้อมทั้งสนับสนุนงานด้านไอทีทั้งหมดอย่างยืดหยุ่น ปลอดภัยสูง และฉับไวจากผู้ให้บริการรายเดียว บริการ IT Expert Services (ITES) ยังสามารถช่วยเหลือและขจัดความยุ่งยากในการจัดการงานด้านไอทีให้กับธุรกิจที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตแต่มีข้อจำกัดด้านบุคลากรทางไอที โดย IT Expert Services (ITES) มอบบริการด้านไอทีให้กับธุรกิจอย่างครบวงจร ดังนี้

  • บริการฝ่ายช่วยเหลือสนับสนุนและการจัดการ (Help Desk Support and Management) - ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเฉพาะทางเพื่อช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาและข้อสงสัยด้านไอทีที่เกิดขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของอุตสาหกรรมในการจัดการงานไอทีจากระยะไกลได้แก่ การอัปเดตซอฟต์แวร์ แพตช์ความปลอดภัย และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โดยบริการนี้ให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • บริการสนับสนุนที่สำนักงานของลูกค้า (On-Site Support) - บริการวิศวกรภาคสนามที่มีความชำนาญเพื่อเข้าไปช่วยจัดการปัญหาที่ซับซ้อน ดำเนินการติดตั้ง หรือให้การสนับสนุนด้านไอทีที่สำนักงานของลูกค้า
  • บริการจากบุคลากรด้านไอทีที่มีทักษะสูง - ลูกค้าจะได้รับบริการจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีทักษะสูงในแต่ละด้าน ซึ่งจะเข้ามาช่วยเสริมทีมไอทีภายในองค์กรของลูกค้าให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถจัดการสภาพแวดล้อมทางไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
  • บริการตรวจสอบสภาพแวดล้อมด้านไอที 24 ชั่วโมง - มีระบบตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินสภาพแวดล้อมด้านไอทีของลูกค้าจากระยะไกลทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้การสนับสนุนเชิงรุกเพื่อลดการทำงานที่หยุดชะงักของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของลูกค้า
  • บริการโซลูชันที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ - บริการผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่สามารถปรับแต่งแผนงานให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะ งบประมาณ ลำดับความสำคัญด้านไอที และความพร้อมด้านทรัพยากรภายในของธุรกิจลูกค้า โดยสามารถเริ่มจากการใช้บริการบางส่วนและขยายเพิ่มตามความต้องการทางธุรกิจ

ด้วยบริการที่นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมและคุ้มค่าให้กับด้านไอทีในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล IT Expert Services (ITES) ยังนำมาซึ่งประโยชน์ต่อธุรกิจของลูกค้าหลากหลายด้าน ได้แก่

  • ลดค่าใช้จ่ายด้านไอที - ช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนและจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีกลยุทธ์
  • มอบความปลอดภัยขั้นสูง - ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีและข้อมูลทางธุรกิจของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือขั้นสูง โดยรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
  • เข้าถึงความเชี่ยวชาญด้านไอที - ช่วยจัดเตรียมทีมงานที่มีความสามารถและน่าเชื่อถือในโดเมนด้านไอทีต่าง ๆ ให้กับธุรกิจของลูกค้า เพื่อมอบการดูแลและจัดการงานด้านไอทีให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพให้การดำเนินธุรกิจ - ช่วยให้พนักงานไม่ถูกรบกวนระหว่างการทำงานจากปัญหาด้านไอที ด้วยความพร้อมเชิงรุกจากบริการนี้ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าระบบการทำงานจะดำเนินไปอย่างราบรื่น
  • เร่งสร้างนวัตกรรม - ด้วยบริการที่มาพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านไอที จะช่วยให้ทีมไอทีของลูกค้ามีเวลาเพิ่มขึ้นและสามารถดำเนินการปรับโครงสร้างด้านไอทีให้เหมาะสมได้ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและการเติบโตทางธุรกิจโดยรวม

บริการ IT Expert Services (ITES) เป็นบริการที่ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะด้านไอที ธุรกิจที่มีความต้องการการสนับสนุนทางด้านไอทีสูงและเร่งด่วน รวมไปถึงธุรกิจที่ต้องการความปลอดภัยด้านไอทีสูง

คุณทิพย์อาภา ลชิตาวงศ์ ผู้จัดการการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โซลูชัน บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ท่ามกลางภูมิทัศน์ด้านไอทีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมตั้งรับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านไอทีและสินทรัพย์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยอำนวยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างปลอดภัยและมั่นคง ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น พร้อมนำเสนอ IT Expert Services (ITES) ให้กับผู้ประกอบธุรกิจชาวไทยด้วยความตั้งใจให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถเข้าถึงบริการผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ครบวงจรได้ง่ายยิ่งขึ้น เราเชื่อว่าบริการ IT Expert Services (ITES) จะช่วยเสริมแกร่งให้กับธุรกิจของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมทางด้านไอที ทำให้การพัฒนาธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการด้านไอทีให้กับธุรกิจของลูกค้า"

บริการ IT Expert Services (ITES) พร้อมให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้โดยคลอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และระยอง ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารของ ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ทาง LINE Official: @fbth หรือ 02 660 8000