คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี MOU กับ โรงแรม เมอเวนพิค พัทยา

07 May 2024

ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี และรักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr. Dmitry Chernyshev ผู้จัดการทั่วไป และ นางสาววรุณกาญจน์ ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการแผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรม เมอเวนพิค สยาม โฮเทล นาจอมเทียน พัทยา (Moevenpick Siam Hotel Na Jomtien Pattaya) ภายใต้ บริษัท สยาม แอ็ท ชลบุรี จำกัด โดยมีทีมผู้บริหารจากคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ และทีมผู้บริหารจากโรงแรม เมอเวนพิค สยาม โฮเทล นาจอมเทียน พัทยา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ณ โรงแรม เมอเวนพิค สยาม โฮเทล นาจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี MOU กับ โรงแรม เมอเวนพิค พัทยา

ทั้งนี้ ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวระหว่างหน่วยงานทั้งสอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและสหกิจศึกษาในโรงแรม เมอเวนพิค สยาม โฮเทล นาจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะความรู้ ความสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการได้ในอนาคต

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี MOU กับ โรงแรม เมอเวนพิค พัทยา