บริษัท ยามาโตะ โฮลดิงส์ จำกัด เปิดตัวบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศทางรถบรรทุกและรถไฟ เชื่อมโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับยุโรป เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

07 May 2024

บริษัท ยามาโตะ โฮลดิงส์ จำกัด

- รองรับการจัดตั้งซัพพลายเชนที่มีความยืดหยุ่นในระดับโลก เพื่อรับมือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ -

บริษัท ยามาโตะ โฮลดิงส์ จำกัด (Yamato Holdings Co., Ltd.) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโตเกียว ได้เปิดตัวบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศทางรถบรรทุกและรถไฟ โดยเชื่อมโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับยุโรป เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

โลโก้: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106587/202404249931/_prw_PI1fl_17kUqzDz.jpg

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งรวมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์จากหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เมื่อผลิตเสร็จแล้วก็ขนส่งสินค้าเหล่านั้นไปตลาดต่าง ๆ ทั่วโลก โดยที่ผ่านมานั้น เส้นทางเดินทะเลที่สั้นที่สุดคือคลองสุเอซ ซึ่งถูกใช้เป็นช่องทางหลักในการขนส่งสินค้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังตลาดยุโรป อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปลายปี 2566 ก็มีกลุ่มกองกำลังใช้อาวุธโจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดงและน่านน้ำใกล้เคียง ส่งผลให้เรือหลายลำต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางที่ยาวขึ้น โดยอ้อมแหลมกู๊ดโฮปในแอฟริกาใต้ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบโลจิสติกส์และเศรษฐกิจโลก กว่าสินค้าจะไปถึงปลายทางก็ต้องรอนานกว่าเดิมถึง 20 วันเมื่อเทียบกับเส้นทางคลองสุเอซ ส่งผลให้อัตราค่าขนส่งทางทะเลและค่าประกันภัยเพิ่มขึ้นมากเพราะต้องแล่นอ้อม นอกจากนี้ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ปรากฏให้เห็นชัดขึ้นเรื่อย ๆ สะท้อนให้เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดตั้งซัพพลายเชนที่มีความเข้มแข็งในระดับโลกที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

ยามาโตะ โฮลดิงส์ ได้เข้ามาช่วยลูกค้าสร้างซัพพลายเชนใน 24 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทในเครืออย่างโอเวอร์แลนด์ โทเทิล โลจิสติก เซอร์วิสเซส เอ็ม (Overland Total Logistic Services (M) Sdn. Bhd.) ในมาเลเซีย ก็ได้ให้บริการขนส่งทางรถบรรทุกข้ามพรมแดน โดยใช้รถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (*) กับจีนมาตั้งแต่ปี 2544

เพื่อสร้างซัพพลายเชนระดับโลกที่มีความยืดหยุ่นระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับยุโรป ยามาโตะ โฮลดิงส์ ได้เปิดตัวบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศทางรถบรรทุกและรถไฟเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 โดยการขนส่งช่องทางใหม่นี้มอบการเชื่อมต่อที่ราบรื่นยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า

ในภายภาคหน้า บริษัทฯ จะยังคงนำเสนอโซลูชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับซัพพลายเชนของลูกค้าทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในภาพรวม พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(*) สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา

2. ภาพรวมบริการ

ยามาโตะ โฮลดิงส์ อาศัยเครือข่ายการขนส่งด้วยรถบรรทุกของโอเวอร์แลนด์ โทเทิล โลจิสติก เซอร์วิสเซส รองรับบริการในส่วนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-จีน และร่วมมือกับผู้ให้บริการทางรถไฟในส่วนจีน-ยุโรป เพื่อให้บริการขนส่งตามจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น โซลูชันนี้ใช้เวลาขนส่งสั้นกว่าการขนส่งทางทะเลผ่านแหลมกู๊ดโฮป ทั้งยังมีต้นทุนต่ำกว่าและปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าการขนส่งทางอากาศด้วย

ตัวอย่างขั้นตอนในการให้บริการ: การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างประเทศจากไทยไปเยอรมนี

รูปภาพ: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106587/202404249931/_prw_PI2fl_pCOk6x48.jpg

- วันที่เริ่มให้บริการ: 1 พฤษภาคม 2567

- พื้นที่ที่ให้บริการ: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา) ไปยังยุโรป (ยกเว้นยูเครนและเบลารุส) จนถึงจุดหมายปลายทางการจัดส่งตามที่ระบุ

- วิธีขนส่ง: เช่าตู้คอนเทนเนอร์หรือจัดส่งแบบรวมเที่ยวตามปริมาณสินค้า

อ้างอิง: เส้นทางการขนส่งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังยุโรป

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106587/202404249931/_prw_PI3fl_P4nIbG34.jpg

ที่มา: บริษัท ยามาโตะ โฮลดิงส์ จำกัด