โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงแรมฯแห่งแรก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรอง Green Key Certification

15 May 2024

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงแรมฯแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรอง Green Key Certification และเรามีความความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ทุกๆด้าน

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงแรมฯแห่งแรก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรอง Green Key Certification

เริ่มต้นจากการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานทุกคนและแขกผู้เข้าพัก เลือกใช้วัตถุดิบภายในท้องที่และจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ โดยร่วมมือกับผู้จัดหาสินค้าและบริการในท้องถิ่นซึ่งมีความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนเหมือนกัน รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่นและยังเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การลดใช้น้ำ นอกจากนี้เรายังเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แบบทางเลือก ลดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียว รณรงค์เรื่องการแยกขยะและรีไซเคิล  ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรด้านการจัดการเศษอาหาร เราจะได้นำเศษอาหารเหล่านี้มาหมักและแปรรูปเป็นปุ๋ยสำหรับพืช ทำงานร่วมกับผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกในการใช้สารเคมีที่ได้รับการรับรอง เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและน้ำโอโซนเจือจางสำหรับทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆภายในโรงแรม นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรในพื้นที่ จัดกิจกรรม CSR ตอบแทนสังคมในโอกาสต่างๆ 

ท้ายสุดนี้ ทางโรงแรมมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาองค์กรแบบยั่งยื่น พร้อมมอบประสบการณ์การบริการด้วยไมตรีจิตแบบไทย ทั้งในห้องพักและให้บริการอาหารจากวัสดุดิบตามฤดูกาลที่ห้องอาหารต่างๆ เพื่อตอบโจทย์หลายมิติด้านความยั่งยืนได้และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้เข้าพักและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนของโรงแรม www.novotelairportbkk.com/the-hotel/sustainabilities

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Key:  www.greenkey.global/