วว. จัดอบรมหลักสูตร ขนมอบจากโปรตีนพืช : ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพ

15 May 2024

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) วว. จัดอบรมหลักสูตร ขนมอบจากโปรตีนพืช : ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพ " ผลิตและจำหน่ายได้จริง โดยเฉพาะตลาด Vegan" ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น. ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

วว. จัดอบรมหลักสูตร ขนมอบจากโปรตีนพืช : ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพ

เนื้อหาหลักสูตรมุ่งเสริมสร้างทักษะการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ Plant Base Snack จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ Plant Base Snack มาอย่างยาวนาน  เน้นการใช้ประโยชน์จากโปรตีนพืชที่ทรงคุณค่าและมีคุณค่าโภชนาการเทียบเท่ากับโปรตีนเนื้อสัตว์  พัฒนาเป็นขนมอบที่มีรสชาติถูกปากผู้บริโภคควบคู่กับคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อร่างกาย  เหมาะกับตลาด Vegan ที่กำลังเป็นกระแสนิยมเพิ่มขึ้นและในยุคที่ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองบริการธุรกิจนวัตกรรม วว. (คุณณัฐฐพัชร์) โทร.0 2577 9438, 084-388-4227 หรือที่ E-mail : [email protected]