กทม. เร่งแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางเท้า กวดขันคนเร่ร่อนขอทานใต้สถานี BTS ปุณณวิถี

15 May 2024

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวกรณีมีข้อวิจารณ์สภาพแวดล้อมใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถีไม่ปลอดภัยว่า จากการตรวจสอบพบว่า บริเวณทางเท้าใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถี มีการสร้างทำทางลาดเชื่อมเข้าอาคารและบันไดทางขึ้นอาคารไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ กทม. มีลักษณะสูงกว่าทางเท้า ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร ประกอบกับมีแนวกันสาดใกล้กับบันไดขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า BTS ทำให้แนวทางเท้าใต้สถานีมีแสงสว่างไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง สนย. ได้ประสานสำนักงานเขตพระโขนงเร่งแจ้งเจ้าของอาคารดำเนินการแก้ไข ส่วนกรณีบันไดขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้ากีดขวางทางเท้า สนย. จะได้ประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขร่วมกับ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันถนนสุขุมวิท ช่วงจากสุขุมวิท 81 ถึงสี่แยกบางนา ได้ส่งมอบพื้นที่ให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสายไฟฟ้าลงดิน เมื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ กฟน. จะต้องจัดซ่อมสภาพทางเท้าให้เป็นตามมาตรฐานของ กทม.

กทม. เร่งแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางเท้า กวดขันคนเร่ร่อนขอทานใต้สถานี BTS ปุณณวิถี

นางสายทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งประสานแจ้ง สนย. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทางเท้าให้พิจารณาปรับปรุงทางเท้าให้เป็นตามมาตรฐาน กทม. ส่วนกรณีมีตึกแถวทำทางลาดรุกล้ำแนวเขต สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบพบว่า มีตึกแถวจำนวน 6 คูหา ที่ก่อสร้างบันไดคอนกรีตรุกล้ำแนวเขตสาธารณะ เบื้องต้นสำนักงานเขตฯ อยู่ระหว่างออกหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารทั้ง 6 คูหา ให้รื้อถอนออกไปภายในระยะเวลา 30 วัน

ส่วนกรณีปัญหาคนเร่ร่อนมาอาศัยหลับนอนบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถี สำนักงานเขตฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ปัจจุบันไม่พบคนเร่ร่อนอยู่ในบริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรากวดขันบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถีและสถานีบางจาก เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง หากพบคนเร่ร่อนที่มาทำการขอทาน หรืออาศัยในพื้นที่ สำนักงานเขตฯ จะประสานศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี และสถานีตำรวจท้องที่ตรวจสอบ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

กทม. เร่งแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางเท้า กวดขันคนเร่ร่อนขอทานใต้สถานี BTS ปุณณวิถี
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit