กทม. เร่งติดตั้งโคมไฟฟ้า LED ตามเป้าหมายปี 67 "กรุงเทพฯ ต้องสว่าง" 85,000 โคม

13 May 2024

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวกรณีประชาชนร้องเรียนเส้นทางบริเวณถนนพระราม 4 แยกไปถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง โดยเฉพาะบริเวณใต้สะพานจะมืดสนิทว่า สนย. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียน พบว่า บริเวณดังกล่าวไฟฟ้าดับเนื่องจากอุปกรณ์ฟิวส์ชำรุด จึงได้เปลี่ยนฟิวส์ตัวใหม่ทดแทน ซึ่งปัจจุบันไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนพระรามที่ 4 ไปถนนสุรวงศ์ สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

กทม. เร่งติดตั้งโคมไฟฟ้า LED ตามเป้าหมายปี 67 "กรุงเทพฯ ต้องสว่าง" 85,000 โคม

สำหรับความคืบหน้าโครงการหลอดไฟฟ้า LED ในพื้นที่กรุงเทพฯ สนย. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้า LED ระยะที่ 2 จำนวน 20,000 โคม ในพื้นที่สำนักงานเขตต่าง ๆ ปัจจุบันติดตั้งไปแล้ว 13,000 โคม คงเหลืออีก 7,000 โคม และอีก 10,000 โคม ที่ติดตั้งในถนนสายหลักโดยใช้โคม LED ขนาดไม่เกิน 140 วัตต์ พร้อมระบบติดตามการทำงานของโคมไฟฟ้า ปัจจุบันติดตั้งไปแล้ว 8,000 โคม คงเหลืออีก 2,000 โคม คาดว่า จะติดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2567

ทั้งนี้ สนย. จะเร่งดำเนินงานต่อในระยะที่ 3 อีกจำนวน 30,000 โคม แบ่งเป็น ในพื้นที่ถนน ตรอก ซอยของสำนักงานเขต จำนวน 20,000 โคม และในถนนสายหลักสายรองที่อยู่ในความดูแลของ สนย. อีกจำนวน 10,000 โคม ซึ่งจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือน มิ.ย. 2567 โดยจะเร่งติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2567 ตามนโยบายกรุงเทพฯ ต้องสว่าง และตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในปี 2567 ต้องติดตั้งแล้วเสร็จรวม 3 ระยะ ทั้งสิ้น 85,000 โคม

กทม. เร่งติดตั้งโคมไฟฟ้า LED ตามเป้าหมายปี 67 "กรุงเทพฯ ต้องสว่าง" 85,000 โคม
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit