86 ปี รพ.หัวเฉียว แสดงพลังแห่งการ "ให้" ต่อเพื่อนมนุษย์

13 May 2024

เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง 86 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เพื่อให้ผู้รับบริการและบุคลากรโรงพยาบาลฯ ร่วมทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แสดงพลังแห่งการ "ให้" ต่อเพื่อนมนุษย์ นำโดย นางนงลักษณ์ ใจบุญ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โดยมีผู้มีจิตกุศลเข้าร่วมบริจาคกันอย่างคับคั่ง เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

86 ปี รพ.หัวเฉียว แสดงพลังแห่งการ "ให้" ต่อเพื่อนมนุษย์

โรงพยาบาลหัวเฉียวขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ร่วมส่งต่อพลังแห่งการ "ให้" เพื่อนำไปใช้ในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วย