คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มจพ.ปราจีน MOU ด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง กับบริษัท ดิ ยูนิค แลปโบราทอรี่

03 May 2024

รศ. ดร.รัชนี เจริญ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณอรทัย ชัยเวชการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ ยูนิค แลปโบราทอรี่ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง และสนับสนุนการเรียนการสอน ระหว่างสองหน่วยงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.รักนรินทร์ แสนราช รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และ รศ.ดร กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มจพ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 215 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มจพ.ปราจีน MOU ด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง กับบริษัท ดิ ยูนิค แลปโบราทอรี่

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มจพ.ปราจีน MOU ด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง กับบริษัท ดิ ยูนิค แลปโบราทอรี่