เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนดื่มด่ำการแสดงดนตรีและขับร้องประสานเสียงยามเที่ยงวันหรรษา ในงาน MIDDAY CONCERT ดนตรีเที่ยงวัน 2024

03 May 2024

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ตอกย้ำการเป็นศูนย์รวมของวัยรุ่น MBK CENTER…CENTER of THE YOUTH สนับสนุนนิสิตนักศึกษาทุกสถาบันในประเทศไทยมีพื้นที่โชว์ผลงานและแสดงความสามารถสู่สายตาคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ชวนฟังบทเพลงอันแสนไพเราะชมการแสดงดนตรีและขับร้องประสานเสียงยามเที่ยงวันหรรษาในกิจกรรม MIDDAY CONCERT ดนตรีเที่ยงวัน 2024 โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการแสดงเวลา 12.00 น. - 13.00 น. บริเวณ Meeting Point ชั้น G โซน A ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 พบกับการแสดงจากวงทรัมเป็ต ควอเต็ท (TRUMPET QUARTET) และวงบราส อองซอมเบิล (BRASS ENSEMBLE)

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนดื่มด่ำการแสดงดนตรีและขับร้องประสานเสียงยามเที่ยงวันหรรษา ในงาน MIDDAY CONCERT ดนตรีเที่ยงวัน 2024