ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมสร้างพลังชุมชนหนองบัว เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นอิฐบล็อค สานต่อนโยบายเสริมพลังท้องถิ่นเข้มแข็ง

02 May 2024

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ด้วยบริการ 3 ช. ภายใต้กิจกรรม เสริมพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ระบบการจัดการป่าชายเลน ณ พื้นที่เขาสำเภาคว่ำ ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมสร้างพลังชุมชนหนองบัว เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นอิฐบล็อค สานต่อนโยบายเสริมพลังท้องถิ่นเข้มแข็ง

ณ ชุมชนหนองบัว (เขาสำเภาคว่ำ) จ.จันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมนักนโยบายและแผนชำนาญการจากกระทรวง อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ด้วยบริการ 3 ช. ภายใต้กิจกรรม เสริมพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ระบบการจัดการป่าชายเลนโครงการนี้ มุ่งส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นจากการใช้เป็นภาชนะเพาะและปลูก โดยชุมชนร่วมเปลี่ยนขยะพลาสติกในท้องทะเลเป็นอิฐบล็อค เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชน กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ พื้นที่เขาสำเภาคว่ำ ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในการสร้างศูนย์เรียนรู้ในการต้อนรับครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดี ด้านวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม และคณะ พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. อีกด้วย

ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมสร้างพลังชุมชนหนองบัว เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นอิฐบล็อค สานต่อนโยบายเสริมพลังท้องถิ่นเข้มแข็ง