โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย มอบรางวัล "Sodexo Long Service Awards" เพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณพนักงานที่ทุ่มเททำงานมาอย่างยาวนาน

02 May 2024

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส นำโดย คุณอาร์โนด์ เบียเลคกิ (แถวยืน - กลาง) กรรมการผู้จัดการ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โซเด็กซ์โซ่ จัดงานมอบรางวัล "Sodexo Long Service Awards" เพื่อร่วมแสดงความยินดี ขอบคุณ และสร้างขวัญกำลังใจด้วยการมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับ โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลา 15 ปี (51 คน) 10 ปี (105 คน) และ 5 ปี (568 คน) ตามลำดับ รวมทั้งสิ้นจำนวน 724 คน โดยรางวัลดังกล่าวเป็นหนึ่งในสวัสดิการของโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ที่มอบให้กับพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย มอบรางวัล "Sodexo Long Service Awards" เพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณพนักงานที่ทุ่มเททำงานมาอย่างยาวนาน

ปัจจุบัน โซเด็กซ์โซ่ ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเข้าสู่ปีที่ 20  ให้การบริหารจัดการที่ครอบคลุมและหลากหลาย อาทิ การบริการด้านอาหาร บริการการซ่อมบำรุงอาคารแบบครบวงจร บริการรักษาความปลอดภัย บริการดูแลความสะอาด ด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานจำนวนกว่า 3,700 คน ประจำอยู่กว่า 200 ไซต์งาน ได้แก่ บริษัทชั้นนำ โรงพยาบาล สถานศึกษา แท่นขุดเจาะน้ำมัน