UBE GROUP ใส่ใจสถาบันครอบครัว จัดเต็มกิจกรรมแรลลี่เสริมความรู้ก่อนเปิดเทอม พร้อมมอบทุนบุตรพนักงาน ต่อยอดเป้าหมายการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน

30 Apr 2024

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมใจพนักงานจิตอาสาจัดกิจกรรม "UBE Care Family Day" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ใส่ใจครอบครัวพนักงาน มอบทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์เรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา พร้อมจัดกิจกรรมแรลลี่ ภายใต้แนวคิด UBEYOND เปิดโอกาสให้พนักงานนำบุตรหลานเข้ามาร่วมเรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดสู่เส้นทางการทำงานในอนาคต

UBE GROUP ใส่ใจสถาบันครอบครัว จัดเต็มกิจกรรมแรลลี่เสริมความรู้ก่อนเปิดเทอม พร้อมมอบทุนบุตรพนักงาน ต่อยอดเป้าหมายการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า
"ตามที่เราได้ดำเนินการผลักดันแคมเปญ UBE CARE เราดูแล…เราใส่ใจ ทั้งในมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล มาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เราจึงเพิ่มพลังความใส่ใจในมิติสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะการใส่ใจในสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุด เมื่อพนักงานทุกคนเป็นคนในครอบครัวของ UBE บุตรหลานของพนักงานก็นับเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว UBE ที่เราต้องการใส่ใจดูแลเช่นเดียวกัน

โดยกิจกรรม UBE Care Family Day ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีแรก ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อมอบกำลังใจ และแรงใจให้กับพนักงาน ในการดูแลเอาใจใส่บุตรให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ ทั้งทางด้านจิตใจ การศึกษา และคุณภาพชีวิต ขณะเดียวกันก็เป็นการต่อยอดโอกาส และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ซึ่งเป็นบุตรหลานของพนักงาน ให้ตั้งมั่นในการทำความดี ตั้งใจเรียนจนถึงระดับที่สูง เพื่อเตรียมพร้อมเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความสำเร็จร่วมกันในอนาคต"

ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ UBE ในการดูแลพนักงาน ผู้เป็นหัวใจสำคัญที่สุดขององค์กรให้ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม ควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการใส่ใจที่ครบทุกมิติตามกลยุทธ์ความยั่งยืน โดยมีการจัดสรรทุนให้แก่บุตรของพนักงานที่เรียนดี ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา - ปริญญาตรี ซึ่งมีผู้รับทุน จำนวน 24 คน พร้อมวางแผนเพื่อจัดมอบทุนการศึกษาเช่นนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมแรลลี่ ที่เปิดโอกาสให้ครอบครัว และบุตรของพนักงานได้ร่วมกันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ผ่านฐานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสาธิตการผลิตเจลแอลกอฮอล์ การผลิตแป้ง/ฟลาวมันสำปะหลัง และการผลิตวัสดุปรับปรุงดินจากกากมันสำปะหลัง ซึ่งสอดแทรกทั้งความรู้ และความสนุกสนาน พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

UBE GROUP ใส่ใจสถาบันครอบครัว จัดเต็มกิจกรรมแรลลี่เสริมความรู้ก่อนเปิดเทอม พร้อมมอบทุนบุตรพนักงาน ต่อยอดเป้าหมายการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน