พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เมษายน

29 Apr 2024

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เมษายน

ที่วัดคลองแจง ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา รักษาพรต ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมคณะทำงาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อุบาสา อุบาสิกา และประชาชนร่วมพิธี งานนี้ได้รับความเมตาจากพระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรชาวไทย และร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เมษายน