'อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์' จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.75 บาทต่อหุ้น

29 Apr 2024

นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายพิศิษฐ์ ปัทมสัตยาสนธิ (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางขันทอง อุดมมหันติสุข (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการ นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ (ที่ 8 จากซ้าย) กรรมการและกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบ Hybrid โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ซึ่งจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.25 บาท ต่อหุ้น คงเหลือที่ต้องจ่ายผู้ถือหุ้นเพิ่มอีก 0.75 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD 10 พฤษภาคมนี้ และจ่ายเงินปันผล 23 พฤษภาคม 2567 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่ดี แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมเผยแผนขับเคลื่อนธุรกิจปี 2567 ภายใต้กลยุทธ์ "INDEX NEXTPERIENCE & BEYOND +SUSTAINABLE FUTURE" สร้างการตลาดในใจคนสู่ความยั่งยืน ณ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้

'อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์' จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.75 บาทต่อหุ้น