SolarEdge ประกาศความสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ของสหราชอาณาจักร

19 Apr 2024

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกที่กำหนดให้ผู้ผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกประเภท รวมถึงอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยไซเบอร์

SolarEdge ประกาศความสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ของสหราชอาณาจักร

SolarEdge Technologies, Inc. ("SolarEdge") (NASDAQ: SEDG) ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ ประกาศวันนี้ว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (PSTI) ของสหราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 เมษายน 2567

โครงการกำกับดูแล PSTI ใหม่ของสหราชอาณาจักรมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ท่ามกลางภัยคุกคามด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภคที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมด รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทดแทนและพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยไซเบอร์ชุดใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยหรือกำจัดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

Zvi Lando ซีอีโอของ SolarEdge Technologies กล่าวว่า "เช่นเดียวกับที่ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ โซลูชั่นด้านความปลอดภัยไซเบอร์ก็ไม่ควรถูกมองข้าม กฎระเบียบด้านความปลอดภัยไซเบอร์ PSTI ใหม่ของสหราชอาณาจักร ถือเป็นก้าวสำคัญทางกฎหมายในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ผลิต ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ เราสนับสนุนสิ่งนี้และเชื่อว่าเราต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความปลอดภัยไซเบอร์เป็นสำคัญ"

SolarEdge ประกาศความสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ของสหราชอาณาจักร