ผู้ถือหุ้น DRT ไฟเขียวเห็นชอบจ่ายเงินปันผล

22 Apr 2024

สมกับเป็นหุ้นปันผลสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ DRT หรือ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร ล่าสุด 'สาธิต สุดบรรทัด' ผู้บริหาร DRT แจ้งว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น DRT ประจำปี 2567 มีมติโหวตเห็นชอบ การจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น และเมื่อรวมเงินปันผลจากงวดผลงานครึ่งปีแรกในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้น DRT รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานทั้งปี 2566 รวมทั้งสิ้น 0.52 บาทต่อหุ้น มากกว่าปีก่อนๆ เห็นแบบนี้แล้วจึงไม่แปลกใจที่หุ้น DRT เป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนมาโดยตลอด…..

ผู้ถือหุ้น DRT ไฟเขียวเห็นชอบจ่ายเงินปันผล