มูลนิธิศรีธรรมราชา ส่งมอบตึกสงฆ์อาพาธขนาด 114 เตียง ให้แก่ม.วลัยลักษณ์

22 Apr 2024

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเป็นประธานในพิธีส่งมอบตึกสงฆ์อาพาธศรีธรรมราชา สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2567 โดยมีนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิศรีธรรมราชา เป็นผู้ส่งมอบแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ และมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมผู้ที่ได้ร่วมบริจาคเงินสร้างตึกสงฆ์อาพาธแห่งนี้ ร่วมพิธีส่งมอบ ณ ตึกสงฆ์อาพาธศรีธรรมราชา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

มูลนิธิศรีธรรมราชา ส่งมอบตึกสงฆ์อาพาธขนาด 114 เตียง ให้แก่ม.วลัยลักษณ์

สำหรับตึกสงฆ์อาพาธศรีธรรมราชา มูลนิธิศรีธรรมราชา ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้เวลาในการก่อสร้าง 4 ปี 2 เดือน แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2567 โดยมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งสิ้น 114 เตียง พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีห้องเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนา 1 ห้อง และห้องที่ใช้สำหรับการปฏิบัติธรรม 1 ห้อง และห้องประกอบศาสนพิธี 1 ห้อง รวมทั้งห้องธุรการและอำนวยการด้วย

ตึกสงฆ์อาพาธแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักบวช หรือผู้นำศาสนา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

ซึ่งในการก่อสร้างมีผู้ร่วมบริจาคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 142,538 ราย มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 305,069 455.40 บาท ถือว่าเป็นโครงการที่ประชาชนให้ความศรัทธาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก โดยได้ใช้เงินไปในการบริหารจัดการก่อสร้างจำนวน 288,373,531.05 บาท และมีเงินเหลือ 16,695,924.35 บาท เพื่อใช้เป็นกองทุนรักษาพระสงฆ์อาพาธต่อไป มีกำหนดเปิดให้บริการ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

มูลนิธิศรีธรรมราชา ส่งมอบตึกสงฆ์อาพาธขนาด 114 เตียง ให้แก่ม.วลัยลักษณ์