กทม. ยกระดับอาหารริมทาง จับมือภาคีเครือข่ายจัด "Bangkok Food Fest"

10 Jun 2024

นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ กทม. เพื่อผลักดันให้ปี 2568 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวว่า สวท. ให้ความสำคัญการส่งเสริมศักยภาพของร้านอาหารริมทาง (Street Food) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยได้จัดงานเทศกาลอาหาร (Bangkok Food Fest) บริเวณถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ โดยร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อออนไลน์ เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม รวมถึงสถานทูตตุรกีประจำประเทศไทย สมาคมเชฟจากฝรั่งเศส และวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) ร่วมออกร้านจำหน่ายอาหาร และสาธิตการทำอาหาร ซึ่งสรุปผลจากการจัดงาน ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานเทศกาลอาหาร กทม. ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 90

กทม. ยกระดับอาหารริมทาง จับมือภาคีเครือข่ายจัด "Bangkok Food Fest"

ขณะเดียวกันได้มีแนวทางประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ สื่อมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ ความโดดเด่น และมนต์เสน่ห์ด้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพฯ ยกระดับอาหารริมทาง (Street Food) ให้มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย และช่วยให้การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารของ กทม. เข้าถึงประชาชน และนักท่องเที่ยวได้อย่างแพร่หลาย