SPU จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2567 ระดับปริญญาตรี "THE FIRST AT SPU" แล้วพบกัน.. 9 - 12 มิถุนายน 2567 นี้!!

10 Jun 2024

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU)

SPU จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2567 ระดับปริญญาตรี "THE FIRST AT SPU" แล้วพบกัน.. 9 - 12 มิถุนายน 2567 นี้!!

"THE FIRST AT SPU"

จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2567

ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1 ชั้น 5)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

**การแต่งกาย ชุดนักศึกษา

คณะไหน วันไหน ปฐมนิเทศฯ

เช็คเลย! https://www.spu.ac.th/orientation-freshy/

SPU จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2567 ระดับปริญญาตรี "THE FIRST AT SPU" แล้วพบกัน.. 9 - 12 มิถุนายน 2567 นี้!!