"ไทยประเสริฐ กรุ๊ป" แปรสภาพเป็นมหาชน เดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

12 Jun 2024

พญ.พิมพ์สิริ เทียมศักดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด หรือ ไทยประเสริฐ กรุ๊ป หนึ่งในผู้นำธุรกิจป้ายโฆษณาแบบครบวงจร รวมทั้ง ดำเนินธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน และรับเหมาก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 55 ปี เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนเรียบร้อยแล้ว พร้อมเดินหน้านำบริษัทฯ เข้าระดมทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อตอกย้ำศักยภาพทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสการเติบโตของบริษัทสู่ความยั่งยืน ด้านความเป็นผู้นำป้ายโฆษณาแบบครบวงจร

"ไทยประเสริฐ กรุ๊ป" แปรสภาพเป็นมหาชน เดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ก่อนหน้านี้ได้แต่งตั้ง บริษัท พาย แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ล่าสุด บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) เพื่อคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเบื้องต้น คาดว่าจะสามารถยื่น Filing ได้ภายในเร็วๆ นี้