กทม. ร่วมตรวจสอบสถานที่พบงูจงอางในเขตหนองแขม ขอความร่วมมือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

12 Jun 2024

นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีมีการโพสต์แจ้งเตือนพบงูจงอางในป่ากองถ่ายภายในสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 หนองแขม ว่า สำนักงานเขตหนองแขม ได้ประสานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมตรวจสอบสถานที่ที่ได้รับรายงานการพบงูจงอางบริเวณสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ดูแลสถานที่แจ้งว่า พบงูจงอางบริเวณพื้นที่ที่จัดให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้ากว้างไว้สำหรับถ่ายละคร โดยที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเคยพบงูบ้างเป็นบางครั้ง เนื่องจากภายในสถานีมีการจำลองสถานที่ให้เป็นป่า ประกอบกับบริเวณโดยรอบสถานีมีลักษณะเป็นพงหญ้าและมีต้นไม้รก ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในสถานี อีกทั้งสถานีได้จัดพนักงานดูแลพื้นที่ดังกล่าว ทั้งทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันไม่พบงูดังกล่าว หรืองูชนิดอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้ดูแลสถานีแจ้งว่า ไม่เป็นกังวลในประเด็นของงูพิษ (จงอาง) หากต้องการความช่วยเหลือ หรือพบงูอีก จะประสานสำนักงานเขต หรือสถานีดับเพลิงฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

กทม. ร่วมตรวจสอบสถานที่พบงูจงอางในเขตหนองแขม ขอความร่วมมือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ ได้แจ้งเจ้าของสถานที่ขอความร่วมมือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยกับผู้ที่อาศัย หรือปฏิบัติงานในพื้นที่ ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติวิธีป้องกันเมื่อพบงู หรือสัตว์มีพิษ ในรูปแบบอินโฟกราฟิกผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เพจเฟซบุ๊ก เว็บไซต์หน่วยงานของ กทม. และแจ้งช่องทางการแจ้งเหตุ เพื่อขอรับความช่วยเหลือจาก กทม. ผ่านระบบ Traffy Fondue

นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กทม. กล่าวว่า ตามที่ได้รับรายงานการพบเห็นงูจงอางในพื้นที่เขตหนองแขม ซึ่งอาจเป็นงูที่ติดมากับรถบรรทุกสินค้า หรืออาจหลุดออกมาจากสถานที่ที่มีผู้ลักลอบเลี้ยงงูพิษ โดยที่ผ่านมาการให้ความช่วยเหลือประชาชนจับงูพิษ ส่วนใหญ่จะเป็นงูเห่า การจับงูจงอางมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับงูประเภทอื่น เนื่องจากไม่ใช่งูประจำถิ่นที่จะพบเห็นได้ทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพฯ และปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน โดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน จะทำให้งูไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ในแหล่งที่อยู่เดิมได้ ประกอบกับงูเป็นสัตว์เลือดเย็น ต้องปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม จึงเลื้อยเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ตามรองเท้า ชั้นวางรองเท้า กองเสื้อผ้า และกองวัสดุต่าง ๆ ทำให้มีการพบเห็นงูและสัตว์มีพิษในบ้านเรือนประชาชนมากขึ้น ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนจัดบ้านเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนตัวของงู และเมื่อพบเห็นงูควรยืนอยู่ในระยะที่ปลอดภัยและเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของงู เพื่อชี้จุดหลบซ่อนตัวให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ประชาชนที่พบงู หรือสัตว์มีพิษเข้าบ้านสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กทม. ร่วมตรวจสอบสถานที่พบงูจงอางในเขตหนองแขม ขอความร่วมมือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย