ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล ถวายเครื่องผลิตออกซิเจนแก่วัดดุสิดารามวรวิหาร

11 Jun 2024

ชมรมจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทผู้ให้บริการงานด้านการออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ตรวจสอบ งานระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ถวายเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อนำไปใช้บำบัดรักษาพระสงฆ์ที่อาพาธ ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล ถวายเครื่องผลิตออกซิเจนแก่วัดดุสิดารามวรวิหาร