ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ยกระดับการอ่าน เปิดประสบการณ์สู่ห้องสมุดยุคดิจิทัล

11 Jun 2024

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญบรรณารักษ์ ครูผู้ดูแลห้องสมุดในสถานศึกษาทุกระดับ ผู้ดูแลห้องสมุดในหน่วยงานและศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ หรือผู้สนใจ

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ยกระดับการอ่าน เปิดประสบการณ์สู่ห้องสมุดยุคดิจิทัล

เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting หัวข้อ "อนาคตห้องสมุดยุคดิจิทัล"

ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับเกียรติบัตร

    วิทยากรโดย

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
  • คุณปิยธิดา ห่อประทุม และคุณธัญวรัตม์ สดคมขำ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
  • คุณเปรมเกียรติ ศิริวัฒนะ บรรณารักษ์อาวุโสฝ่ายพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ต้นแบบสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park
  • คุณเกรียงศักดิ์ หรรษาเวกกรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย คุณอาภากร โพทชีน หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกสื่อสารองค์กร ศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร. 0-2218-9893-5