ศิริราช - กรมประมง - ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 34

11 Jun 2024

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ กรมประมง และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จะจัดงานแถลงข่าว "วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 34" ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณลานสปอร์ตไลท์ ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ โดยมี นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการแถลงข่าวร่วมกับ รศ. พญ.นันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณณัฐรินทร์ พยุงวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์

วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 34 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้ธีม "Aquatic Arena : สนามแข่งขันประชันความงาม-ท้าประลองความแข็งแกร่งของแก๊งสัตว์น้ำ" เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวายฯ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ปีนี้จะมาในธีม การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค" ผ่านกิจกรรมบริการทางการแพทย์หลากหลายรูปแบบ ได้แก่

  • การบริการตรวจประเมินธาตุเจ้าเรือน
  • การออกกำลังกายเพื่อเสริมสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนไทย อาทิ กิจกรรมก้าวตา ก้าวเต้น และการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน โดยเปิดให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และทดลองทำท่ากายบริหารแบบฤาษีดัดตนได้ด้วยตนเอง
  • กิจกรรม Workshop Activities เปิดให้ประชาชนทำยาดมสมุนไพร เกลือแช่เท้าสมุนไพร ถุงหอมสมุนไพรไล่ยุง ?นิทรรศการทางการแพทย์ อาทิ นิทรรศการเวชกรรม หัตถเวชกรรม และเภสัชกรรมแผนไทย โซนสวนสมุนไพร
  • ประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร การเรียนการสอน สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช

นอกจากนั้น ภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายยาตำรับศิริราช ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อายุรเวทศิริราช ตลอดจนผลิตภัณฑ์ศิริราชฉลาดคิด อีกทั้ง บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาจากเภสัชกร และบูธพิพิธภัณฑ์ศิริราช ประชาสัมพันธ์จัดจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราช

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์ข่าวเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานครั้งนี้ผ่านสื่อของท่านให้ทราบโดยทั่วกัน และ/หรือส่งผู้แทนร่วมทำข่าวตามวัน เวลาดังกล่าวข้างต้น ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้