ไทย-ไลซาท สานต่อโอกาสทางการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22

17 Jun 2024

บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทยูนิเวนเจอร์ สานต่อกิจกรรมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมใส่ใจคุณภาพชีวิตครอบครัวพนักงาน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2567 จำนวน 14 ทุน ให้แก่บุตรพนักงานที่มีการเรียนดีและประพฤติดี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมี พนม พรมมิรัตนะ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ตัวแทนบุตรพนักงาน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการศึกษาให้กับผู้ปกครอง รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต โดยมี กรธวัช กิ่งเงิน (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานอุตสาหกรรม บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 จ.พระนครศรีอยุธยา

ไทย-ไลซาท สานต่อโอกาสทางการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22