ไทยพีบีเอส ร่วมกับภาคีฯ จัด Policy Forum หารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีรุ้ง

06 Jun 2024

The Active ไทยพีบีเอส จัดเวทีเสวนาเชิงนโยบาย จับมือภาคีเครือข่าย เสนอแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ร่วมยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมของกลุ่มเพศหลากหลาย

ไทยพีบีเอส ร่วมกับภาคีฯ จัด Policy Forum หารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีรุ้ง

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดยศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ หรือ The Active ร่วมกับ ตัวแทนกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศจากอุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมบันเทิง ตัวแทนองค์กรจากภาครัฐและเอกชน ต้อนรับ Pride Month จัดเวทีเสวนาเชิงนโยบายในหัวข้อ : นโยบายขับเคลื่อน "เศรษฐกิจสีรุ้ง" เพื่อหารือแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเพศหลากหลาย สนับสนุนทุกความแตกต่าง พร้อมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมา

พญ.งามเฉิด สิตภาหุล  ศัลยแพทย์ตกแต่ง คลินิกเพศหลากหลาย รพ.รามาธิบดี ตัวแทนจากอุตสาหกรรมการแพทย์ เสนอว่า ภาครัฐควรสนับสนุนสถานบริการทางการแพทย์สำหรับกลุ่มเพศหลากหลายให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเชื่อมต่อสถานบริการต่าง ๆ เข้ากับโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว และเอเจนซีด้านการท่องเที่ยว เพื่อต่อยอดกลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (medical tourism)

ตัวแทนจากอุตสาหกรรมบันเทิง ธีรวัฒน์ ทองมิตร หรือ ทีน่า ผู้จัดงาน Drag จาก Prism Galaxia เสริมว่า รัฐจึงควรเอื้ออำนวยเหล่าศิลปินแดร็กให้ทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยการเพิ่มพื้นที่การมองเห็น เปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพของศิลปินแดร็ก สนับสนุนแดร็กให้เป็นความบันเทิงกระแสหลัก รวมถึงส่งออกศิลปินแดร็กไปสู่สายตาประชาคมโลกเพื่อสร้างการเชื่อมต่อระหว่างแดร็กไทยกับแดร็กนานาชาติ

ด้านอนุชา บุญยวรรธนะ  นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย อีกหนึ่งตัวแทนจากอุตสาหกรรมบันเทิง กล่าวว่า ควรมีกลุ่มเพศหลากหลายในอุตสาหกรรมบันเทิงมากขึ้นเพื่อสร้างสังคมกลุ่มเพศหลากหลาย  และส่งเสียงเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศ อีกทั้งรัฐควรมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการส่งออกภาพยนตร์ไทยไปสู่ต่างประเทศเพื่อให้ได้การยอมรับในระดับนานาชาติ

สอดคล้องไปกับความเห็นของ อริยะ พนมยงค์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่นนอล จำกัด ตัวแทนจากภาคเอกชน ที่กล่าวว่า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศหลากหลายเกี่ยวเนื่องกับการนำเข้าและส่งออก ซึ่งรัฐมีหน้าที่กำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ รวมถึงรัฐต้องประชาสัมพันธ์ว่าสถานที่ท่องเที่ยวใดเป็นมิตรกับกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT-friendly) เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวเพศหลากหลายชาวต่างชาติเข้ามาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจภายในประเทศได้มากขึ้น

อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล สมาชิกผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลและอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เสนอเพิ่มเติมว่า รัฐยังต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิของกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสมรสเท่าเทียม การเปลี่ยนคำนำหน้านามตามเพศสภาพ หรือการรับบุตรบุญธรรม ซึ่งจะทำให้การเชื่อมต่อระหว่างอุตสาหกรรมของเพศหลากหลายกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเป็นเรื่องที่ง่ายและสนับสนุนให้ธุรกิจสีรุ้งไปได้ไกลมากขึ้น

ไทยพีบีเอส ร่วมสนับสนุนสังคม เคารพความแตกต่าง มุ่งสร้างความเสมอภาคและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้คนสังคม รวมถึงทำหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะที่เชื่อมต่อความคิดของประชาชน นำไปสู่กลไกการผลักดันนโยบายเพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยและสื่อสารคุณค่าที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์  สามารถติดตามข่าวสาร และ Content ของ Pride Month จากไทยพีบีเอส ได้ที่ https://www.thaipbs.or.th/PrideMonth

ไทยพีบีเอส ร่วมกับภาคีฯ จัด Policy Forum หารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีรุ้ง