เฟรช โลจิสติกส์ คว้าใบประกาศโครงการสนับสนุนลดก๊าซเรือนกระจก

27 May 2024

"บริษัท เฟรช โลจิสติกส์ จำกัด" ผู้นำการให้บริการขนส่งสินค้าโคลด์ เชน เดลิเวอรี่ (cold chain delivery) ภายใต้แบรนด์ "เฟรช เอ็กซ์เพรส (Fresh Express)" รับ "ประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)" จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เชิดชูเกียรติในฐานะผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เฟรช โลจิสติกส์ คว้าใบประกาศโครงการสนับสนุนลดก๊าซเรือนกระจก

นายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรช โลจิสติกส์ จำกัด กล่าวว่า "ด้วยแนวคิดหลักของธุรกิจการขนส่งสินค้าแบบโคลด์ เชน เดลิเวอรี่ (ส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ) ที่ให้บริการแบบรวดเร็ว (FAST) ในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ (FAIR) และให้บริการด้วยนโยบายการดูแลรักษ์สิ่งแวดล้อม (FRIENDLY) โดยตระหนักและให้ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านรูปแบบการขนส่งสินค้าด้วยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทุกคัน ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และฝุ่นละอองที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพจากภาคการขนส่ง จากนโยบายธุรกิจดังกล่าวฯ ส่งผลให้เฟรช โลจิสติกส์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จาก "กิจกรรมการใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในการบริการขนส่งรูปแบบ Cold Chain Delivery" ผลลัพธ์ที่วัดค่าได้และเห็นผลเป็นรูปธรรม คือสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 400 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นายชัชวาลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "ปัจจุบันเราให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิด้วยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100% ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล (บางพื้นที่) สินค้าต่างๆ จะบรรจุในกล่องควบคุมอุณหภูมิ (Mobile Refrigerator - MRF) ที่สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศา ถึง ลบ 20 องศา ซึ่งมีให้บริการทุกวัน และปัจจุบันกำลังเร่งขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่ง โดยเพิ่มจำนวนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ให้สามารถรองรับปริมาณการขนส่งสินค้า/ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่ การได้รับประกาศเกียรติคุณฯ ในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความพยายามของเราในการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และจะยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในภาคการขนส่งโคลด์เชน เดลิเวอรี่ ต่อไป" นายชัชวาลย์ กล่าว

เฟรช โลจิสติกส์ คว้าใบประกาศโครงการสนับสนุนลดก๊าซเรือนกระจก