พนักงานช่อง 3 อาสาทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยการ "ปลูกป่าโกงกาง อนุรักษ์ทะเลไทย"

27 May 2024

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร และนางสาวสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ AVP - กิจกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรม "ช่อง 3 อาสาทำดี ปลูกป่าโกงกาง อนุรักษ์ทะเลไทย" เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เห็นความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี อนันต์ สุราวรรณ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

พนักงานช่อง 3 อาสาทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยการ "ปลูกป่าโกงกาง อนุรักษ์ทะเลไทย"

กองทัพเรือ มอบหมายให้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ( นสร.กร.) ดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งในโครงการต่าง ๆ ของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย รวมทั้งมีภารกิจในการปลูกป่าชายเลนโดยใช้ต้นโกงกางเป็นไม้เบิกนำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่ง และสร้างประโยชน์ให้กับสิ่งมีชีวิตบนบกและในน้ำ ทำให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ แต่เนื่องจากพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ฯ ติดชายฝั่งเป็นพื้นแข็งมีหินและทรายเป็นส่วนใหญ่ คลื่นลมค่อนข้างแรง ระดับน้ำทะเลขึ้นสูง และธาตุอาหารน้อย ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการปลูกต้นโกงกางทั่วไป ทำให้มีอัตราการรอดเพียง 7-10 เปอร์เซ็นต์ ทางหน่วยฯ จึงมอบหมายให้ เรือเอก ศุภวุฒ ชูชาติเจริญพร เป็นผู้ดูแลและคิดค้นวิธีการปลูกแบบใหม่เป็นคนแรกของประเทศไทย ด้วยวิธีฝังท่อใยหินบนพื้นชายฝั่งเวลาน้ำลง แล้วนำดินปุ๋ยใส่ในท่อก่อนนำต้นโกงกางลงปลูก เพื่อป้องกันการโค่นล้มและเพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโตให้กับต้นโกงกางได้มากขึ้น ทำให้มีอัตราการรอดมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังเป็นการรักษาสมดุลให้กับระบบนิเวศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเล และมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย โดยผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งจากวิทยากร และได้ลงมือปลูกต้นโกงกางในท่อใยหินบนพื้นที่บริเวณชายฝั่งจริง สร้างความสนุกสนานไปพร้อมกับการรักษาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาด ณ หาดน้ำใส ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวไหลเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณขยะเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรู้ปัญหาของขยะบนชายฝั่งและในทะเล ทำให้เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งนำไปสู่การจัดการขยะที่เป็นรูปธรรมในที่สุด

นอกจากกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Inspirium) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ถุงขยะแชมเปี้ยน, น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอย, นมยูเอชทีและน้ำดื่มตรามะลิ ช่อง 3 ในฐานะของสื่อมวลชนชั้นนำที่ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่สังคมไทย