กลุ่มบริษัทบางจากขยายโครงการ "ทอดไม่ทิ้ง" และ" ไม่ทอดซ้ำ" ต่อเนื่องหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรณรงค์เชิญชวนทุกภาคส่วนนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วผลิต SAF

29 May 2024

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัทบีเอสจีเอฟ จำกัด นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ นายธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทธนโชค ร่วมลงนามความร่วมมือจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว สร้างมาตรฐานการใช้น้ำมันปรุงอาหารให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารที่ปลอดภัยด้วยการไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค และรณรงค์ให้มีการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างถูกวิธี ไม่ทิ้งน้ำมันใช้แล้วสู่พื้นที่สาธารณะเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งต่อไปเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) โดยมี แพทย์หญิงสิดาพัณณ์ ยุตบุตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ผู้แทนกรมอนามัยร่วมเป็นพยานในพิธีฯ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมเศรษฐกิจ-ดูแลสิ่งแวดล้อม-สร้างเสริมสุขภาพที่ดีอย่างครบวงจรผ่านโครงการทอดไม่ทิ้งและไม่ทอดซ้ำ

กลุ่มบริษัทบางจากขยายโครงการ "ทอดไม่ทิ้ง" และ" ไม่ทอดซ้ำ" ต่อเนื่องหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรณรงค์เชิญชวนทุกภาคส่วนนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วผลิต SAF

ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วผ่านจุดรับซื้อที่สถานีบริการบางจาก 162 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงจุดรับน้ำมันจากพันธมิตรหลากหลายองค์กร รวมมากกว่า 1,000 ราย ซึ่งเป็นเครือข่ายร่วมกันระหว่างบีเอสจีเอฟและธนโชค ได้ประมาณวันละ 400,000 ลิตร และยังมีแผนขยายความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องสำหรับการผลิต SAF ซึ่งการก่อสร้างหน่วยผลิต จะสามารถเริ่มผลิตได้ตามแผน