CEO ไทยประกันชีวิต คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลก Best Entrepreneur ประจำปี 2023

31 May 2024

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best Entrepreneur หรือผู้ประกอบการแห่งปี ประเภทธุรกิจประกันชีวิต ในระดับ Gold จากการประกาศรางวัลชั้นนำระดับโลก Stevie Awards 2023 โดยเป็นผู้บริหารจากธุรกิจประกันชีวิตรายแรกและหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งขับเคลื่อนไทยประกันชีวิต สู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน พร้อมส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ตอกย้ำถึงความเป็นสุดยอดผู้นำที่มีผลงานโดดเด่น และได้รับการยอมรับในระดับสากล

CEO ไทยประกันชีวิต คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลก Best Entrepreneur ประจำปี 2023