รพ.ไทยนครินทร์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณที่สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุการณ์เครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ321

31 May 2024

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ศ.คลินิก นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก คุณกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)  เพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุการณ์เครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  SQ321 ประสบเหตุตกหลุมอากาศ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

รพ.ไทยนครินทร์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณที่สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุการณ์เครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ321

ศ.คลินิก นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ กล่าวว่า "โรงพยาบาลไทยครินทร์รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือดังกล่าว และที่สำคัญต้องขอขอบคุณแพทย์ พยาบาล ทีม Ambulance ทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือให้ภารกิจเพื่อประเทศชาติในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี โดยให้การดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็ว พร้อมนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัย"

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ขอขอบคุณและชื่นชมทีมแพทย์ พยาบาล และทีม Ambulance ที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจดังนี้

  • นพ.นคเรศ บุญสนอง
  • พว.ปรารถนา แป้นจันทร์
  • นายสมศักดิ์ แสงทอง ผู้ช่วยพยาบาล
  • นายสมพงษ์ แก้วเกิด เจ้าหน้าที่เวรเปล
  • นายปริญญา พึ่งมี พนักงานขับรถ Ambulance

รพ.ไทยนครินทร์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณที่สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุการณ์เครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ321