คาลเท็กซ์ ลงนามความร่วมมือในโครงการ "หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน" เพื่อสร้างความมั่นใจการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันให้กับผู้บริโภค

31 May 2024

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายณรงค์ฤทธิ์ ชัยยะราษฎร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (SFL) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) และเป็นผู้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้ชื่อคาลเท็กซ์ในประเทศไทย ลงนามความร่วมมือในโครงการ "หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน" จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค เมื่อเข้ารับบริการที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ที่เข้าร่วมโครงการว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงจากหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมี นายกองตรี พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี

คาลเท็กซ์ ลงนามความร่วมมือในโครงการ "หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน" เพื่อสร้างความมั่นใจการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันให้กับผู้บริโภค