บีเคนิกซ์ จัดเวที BKNIX Peering Forum ฉลองครบรอบ 10 ปีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต

30 May 2024

BKNIX Peering Forum เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของ BKNIX ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระดับโลกในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท

บีเคนิกซ์ จัดเวที BKNIX Peering Forum ฉลองครบรอบ 10 ปีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต

ย้อนรอยความสำเร็จ 10 ปีแห่งการบุกเบิก

จุดเริ่มต้นของ BKNIX เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2556 จากวิสัยทัศน์ของ ศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา กาญจนสุต คนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับรางวัล Internet Hall of Fame ด้วยเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการมีโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่แข็งแกร่งและเป็นกลางในประเทศไทย จึงได้รวบรวมการสนับสนุนและก่อตั้ง BKNIX ขึ้น

ปัจจุบัน BKNIX ยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งความร่วมมือ ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศไทยและต่างประเทศมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ผลงานของ BKNIX ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในประเทศ แต่ยังส่งผลต่อความเชื่อมต่อและความร่วมมือของอินเทอร์เน็ตทั่วโลกอีกด้วย

10 ปีแห่งความสำเร็จ: เสริมพลังชุมชนอินเทอร์เน็ตไทย

งาน BKNIX Peering Forum ครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีในการเฉลิมฉลองความสำเร็จของชุมชนอินเทอร์เน็ตไทย และวางแผนสำหรับการเติบโตในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม ความร่วมมือ และการเสริมสร้างศักยภาพ งานนี้มุ่งที่จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้และธุรกิจที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในภูมิภาค

ไฮไลท์สำคัญของงาน:

  • การบรรยายพิเศษโดย Dr. Masahisa KawashimaI : Director of IOWN Development Office, R&D Planning Department, NTT Corporation จะมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอนาคตของอินเทอร์เน็ตและบทบาทของ IXP ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในหัวข้อ "How we can achieve economic growth and global sustainability with optical transport evolution"
  • การอภิปรายกลุ่มและเวิร์กชอป: ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอินเทอร์เน็ตจะเจาะลึกประเด็นสำคัญในหลาก หลายหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น Opearations & Technology, Connectivity, Internet new space เป็นต้น
  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย: งานฟอรัมนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พูดคุย แลกเปลี่ยน สร้างเครือข่าย และสร้างโอกาสในการร่วมมือ

BKNIX Peering Forum: แพลตฟอร์มขับเคลื่อนอนาคตอินเทอร์เน็ตไทย

ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การแบ่งปันความรู้ ความร่วมมือ และการส่งเสริมการจับมือเป็นพันธมิตร งาน BKNIX Peering Forum มุ่งมั่นที่จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยและภูมิภาค งานนี้รวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ ๆ และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกคน

สำหรับงาน BKNIX Peering Forum 2024 ได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กร ได้แก่ ETIX Everywhere, ISOC, AWS, International Internet Gateway, JPIX, Flexoptix, กสทช., APNIC, BBIX, China Mobile International, CtrlS, HGC/AMSIX, NTT Data, OpenDC, Symphony, TCC Technology Group, Telehouse, CableConnect, Google, ReadyIDC, SUNeVision, ICANN, NSRC and .TH

 

บีเคนิกซ์ จัดเวที BKNIX Peering Forum ฉลองครบรอบ 10 ปีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต